A composición

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Rocket clouds
A composición da Mind Map: A composición

1. Calquera obxecto ou forma por sinxela que sexa, se configura ao arredor dun centro, nunha obra pode ser una mancha ,una cabeza,unha man,unha figura...poden coexistir varios centros de intereés dependendo da complexidade da obra, estes centros xeran una estrutura compositiva que da estabilidade e equilibrio á obra

2. A QUE NOS REFERIMOS CON COMPOSICIÓN . Unha composición é una disposición dos elementos gráfico-plásticos para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso e una harmonía perfecta. Nunha composición hace ter en conta tanto os espazos cheos como os espazos baleiros

3. FACTORES COMPOSITIVOS

3.1. CENTRO DE INTERÉS

3.2. LIÑAS DE FORZAS

3.3. PESO VISUAL

4. ESQUEMAS COMPOSITIVOS

4.1. SIMPLE

4.2. COMPOSTO

5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

5.1. FORMATO

5.1.1. TIPOS DE FORMATO

5.1.1.1. HORIZONTAL

5.1.1.2. VERTICAL

5.1.1.3. CADRADO

5.1.1.4. CIRCULAR

5.1.1.5. TRIANGULAR

5.2. PESO

5.2.1. FACTORES

5.2.1.1. UBICACIÓN

5.2.1.2. ILLAMENTO

5.2.1.3. COR

5.2.1.4. CONTRASTE

5.2.1.5. COMPLEXIDADE DE FORMA

5.3. O esquema compositivo é un conxunto de liñas mestras que organizan os espazos onde van estar situados os elementos visuais , estes esquemas adoitan estar formados `por liñas xeométricas, liñas rectas e curvas relacionadas entre si, ....O esquema compositivo é un conxunto de liñas mestras que organizan os espazos onde van estar situados os elementos visuais , estes esquemas adoitan estar formados `por liñas xeométricas, liñas rectas e curvas relacionadas entre si, ......

5.4. EQUILIBRIO

5.4.1. EQUILIBRIO COMPOSITIVO ESTÁTICO

5.4.1.1. SIMETRÍA

5.4.1.1.1. AXIAL

5.4.1.1.2. RADIAL

5.4.1.1.3. XEOMÉTRICA

5.4.1.1.4. APARENTE

5.4.1.2. REPETICION DE ELEMENTOS

5.4.1.3. MODULACIÓN DE UNIDADES REGULARES

5.4.2. EQUILIBRIO COMPOSITIVO DINÁMICO

5.4.2.1. XERARQUIZACIÓN DO ESPAZO VISUAL

5.4.2.2. DIVERSIDAD DE ELEMENTOS E RELACIÓNS VISUAIS

5.4.2.3. CONTRASTES

5.4.2.4. RITMO

5.4.2.4.1. PERIORICIDADE

5.4.2.4.2. ESTRUTURACIÓN

5.5. SECCIÓN ÁUREA

5.5.1. Regra dos tres terzos

5.6. LEI DA BALANZA