Warstwa informacyjna portalu - NZS zarządzanie projektem

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Warstwa informacyjna portalu - NZS zarządzanie projektem により Mind Map: Warstwa informacyjna portalu - NZS zarządzanie projektem

1. Strona główna

1.1. panel logowania

1.2. opis organizacji

1.3. lista członków

1.4. lista partnerów

1.5. opis projektów

1.6. kontakt

2. Zarządzanie projektem - panel koordynatora

2.1. sporządzanie harmonogramu

2.1.1. dodawanie zadań

2.1.2. przypisywanie członków

2.1.3. tworzenie wykresu Gantta

2.1.4. przesyłanie wykresów

2.1.5. drukowanie wykresów

2.2. zarządzanie listą członków

2.2.1. tworzenie wielu list

2.2.2. dodawnie członków

2.2.3. wysyłanie próśb o potwierdzenie członkostwa

2.2.4. modyfikowanie danych teleadresowych członków organizacji

2.2.5. dodawanie avatarów z facebooka

2.3. wysyłanie powiadomień

2.4. dodawanie aktualności na stronę główną

2.5. dodawanie linków do stron zewnętrznych