El banquer anarquista

さあ、始めましょう 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
El banquer anarquista により Mind Map: El banquer anarquista

1. Autor: Fernando Pessoa

2. Diàleg entre un banquer anarquista i un jove

2.1. Com ha de ser un bon anarquista

2.1.1. anarquista en la teòrica i en la pràctica

2.1.2. s'ha d'oposar a la tirania nova

2.1.2.1. la qual es dóna entre un grup de persones

2.1.3. s'ha d'oposar a la tirania d'auxili

2.1.3.1. no s'ha d'ajudar

2.1.3.1.1. sinó es consideraria un menyspreu per a la persona

2.1.4. ha d'eliminar les ficcions social (com els diners)

2.1.4.1. les quals les imposen les persones que tenen autoritat

2.1.5. ha de vèncer la societat burgesa amb una revolució social

3. Publicada per primer cop el 1922

3.1. apareguda a la revista Contemporània