schouderklachten

Plan your projects and define important tasks and actions

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Rocket clouds
schouderklachten 저자: Mind Map: schouderklachten

1. SSMP

2. SCEG's

2.1. somatiek

2.2. cognitie

2.3. emotioneel

2.4. gedrag

2.5. sociaal

3. SAPS

3.1. diagnosegroepen

3.1.1. Diagnosegroep 1 schouderklachten mét passieve bewegingsbeperking, voornamelijk in exorotatie en/of abductie (noot 7)

3.1.2. Diagnosegroep 2 schouderklachten zónder passieve bewegingsbeperkingen en mét een pijnlijk traject in de abductie

3.1.2.1. impingement?

3.1.3. Diagnosegroep 3 schouderklachten zónder passieve beperkingen en zónder pijn in abductietraject (noot 7)

3.1.3.1. frozen shoulder

3.1.3.1.1. diabetes

3.1.3.1.2. roken

3.1.3.1.3. leeftijd

3.2. prognostische factoren

3.2.1. negatief

3.2.1.1. • geleidelijk ontstaan (noot 2) • lange duur van de klachten (noot 2) • ernstige pijn (noot 2) • nekklachten (noot 3 en 4) • aanleiding: (repeterende bewegingen in) werk/sport/ADL (noot 3 en 4) • predisponerend voor instabiliteit (noot 5): armdominantie, werk/sport/ADL, kenmerken van hyperlaxiteit • scapulothoracale disfunctie (noot 6) (zie onderzoek)

3.3. beloop

3.3.1. • herstel bij (algemene) schouderklachten - na 6 weken ~30% van de patiënten - na 6 maanden ~50% - na 12 maanden ~60% • beloop afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en aard van het letsel (noot 1*)

4. KANS

4.1. behandelprofielen

5. overbelasting

6. screening

6.1. huisarts

6.2. alle rode vlaggen en scenario's eventueel bij duidelijk verhaal beperken

6.2.1. *

7. therapie

8. bewegingsbeperkingen

9. beperkingen in activiteiten en participatie

10. SPADI

10.1. evaluatief

11. DASH

11.1. evaluatief en inventariserend

12. anamnese

12.1. In de anamnese ligt de nadruk na de screening op de aanwezigheid van herkenbare patronen en aanwezge prognostische factoren.

13. painfull arc