Glass ceiling

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Rocket clouds
Glass ceiling 저자: Mind Map: Glass ceiling

1. Topfuncties

1.1. Raad van Bestuur

1.2. Raad van commisarissen

1.3. Hoogste bestuursfunctie

1.4. Leiderschap

2. Carrière onderbreking

2.1. Zwangerschap

2.2. Moeder-rol

3. Huishoudelijk model (Singeling, 2016)

3.1. Vroeger: man kostwinner, vrouw zorg

3.2. Nu: 1,5 verdieners: fulltime + parttime

4. Wet bestuur en toezicht (Portegijs & Van den Brakel, 2016)

4.1. Quotum

4.2. Streven: aandeel 30% vrouw

5. Economisch zelfstandige vrouwen (Rijksoverheid, 2017)

6. Diversiteit (Raes, 2014)

6.1. Overdrachtsrelatie

7. Cultuur (Merens & Hermans, 2009) (Schulpen, 2017)

7.1. Mannen: masculien gedrag

7.2. Vrouwen: feminiene gedrag

8. Europa (Verburg, 2016).

9. Loonkloof

10. Discriminatie

11. Gender Equality