Helen Parkhurst

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Rocket clouds
Helen Parkhurst 저자: Mind Map: Helen Parkhurst

1. Individualiserend onderwijs

1.1. Zelf kiezen uit aangeboden leerstof

1.2. Eigen leer programma's maken

1.3. Hulp vragen aan anderen kinderen

2. Uitgangspunten

2.1. Vrijheid

2.1.1. Keuzevrijheid

2.2. Zelfwerkzaamheid

2.2.1. Oplossingsmethoden bedenken en problemen bedenken

2.3. Samenwerken

2.3.1. Bevordert de sociale vorming

2.3.2. Didactisch samenwerken

2.3.2.1. Leerlingen verwerken samen leerstof

2.3.3. Pedagogisch samenwerken

2.3.3.1. Waardebesef en oordeelsvermogen

3. Kenmerken

3.1. Sociaal labratorium

3.1.1. Kinderen zijn het experiment

3.1.2. Optimaal leren en ontwikkelen

3.1.3. Laboratory plan

3.1.3.1. Later; Parkhurst Plan

3.2. Programma op maat

3.3. Werken met dag- en weektaken

3.4. Werken in kleine groepjes

4. Dalton scholen

4.1. Daltononderwijs

5. Samenwerkingverband

5.1. Kind

5.1.1. Leerkracht

6. Contracten

6.1. Weekbrief

6.2. Dagbrief

6.3. Taakbrief

6.4. In kleine groepen gewerkt

7. Verschillende niveau's

7.1. Leerlingen die meer aankunnen

7.1.1. Verijkingsstof

7.2. Leerlingen met een achterstand

7.2.1. Extra begeleiding

7.2.1.1. Extra Instructies