kế hoạch khám Sức khỏe hãng tàu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kế hoạch khám Sức khỏe hãng tàu by Mind Map: kế hoạch khám Sức khỏe hãng tàu

1. Ghi chú

1.1. Lấy máu tại nhà

1.2. Có xe đưa đón

2. Voucher

2.1. Khám tại trung tâm y tế

2.2. Chi phí

2.2.1. Cấp trung

2.2.1.1. 3.500.000vnd

2.2.2. Truyền thông (làm tròn)

2.2.2.1. giá trị

2.2.2.1.1. Gold

2.2.2.1.2. Platinum

2.3. bao gồm

2.3.1. dịch vụ khám sức khỏe

2.3.2. Hội chẩn

2.4. Thời gian khám

3. Ấn phẩm

3.1. Bìa khám sức khỏe

3.1.1. Hồ sơ sức khỏe/ Medical Report

3.2. Thẻ voucher

3.2.1. Thông tin

3.2.1.1. Danh sách các DV được sử dụng

3.2.2. Thiết kế

3.3. Quy trình

3.3.1. Các cơ sở

3.3.2. Đưa đón

3.3.3. KHám bất thường

3.3.3.1. Hội chẩn chuyên gia

3.3.3.2. Nắm viện điều trị sẽ có quy trình ntn, chi phí

4. Công tác triển khai tiếp theo

4.1. Trang con website

4.2. Báo lại chi phí truyền thông 9/9/2022

4.3. Ấn phẩm

4.3.1. Quyền lợi của gói khám

4.3.2. Bìa khám sức khỏe

4.3.2.1. Hồ sơ sức khỏe/ Medical Report

4.3.2.2. Kích thước

4.3.2.3. Mẫu

4.3.2.4. Nội dung

4.3.3. Voucher

4.3.3.1. Thông tin trên thẻ

4.3.3.1.1. mặt trước

4.3.3.1.2. Mặt sau

4.3.3.2. Màu sắc

4.3.3.2.1. Màu chủ đạo: Xanh

4.3.3.3. Nguyên liệu

4.3.3.3.1. Thẻ nhựa

5. Anh Phú

5.1. DS cá nhân kèm mã số

5.2. Ảnh

5.3. Quy trình khám sức khỏe

5.4. Thông tin cho website

6. lý do thuyết phục

6.1. Chăm sóc khách hàng

6.2. Chất lượng chuyên môn

6.3. Trang thiết bị hiện đại

6.4. Phương pháp tiên tiến nhất/ hàng đầu tại Việt Nam

6.5. Đội ngũ chuyên gia, giáo sư Hội chẩn chuyên sâu bởi giáo sư đầu ngành trong các trường hợp bệnh lý

6.6. Ưu tiên khám trong thời gian nhanh nhất

6.7. Cơ sở khám chữa bệnh theo dõi và quản lý sức khỏe ban đầu uy tín trong Quân đội và TP Thủ đức.

6.8. TTYT

6.8.1. Hỗ trợ tư vấn, phát hiện

7. Quy trình với khách hàng

7.1. Ngày 1. Lấy máu (tập trung/ lấy máu tại nhà)

7.2. Ngày 2. Khám sức khỏe - kết luận (Gold)

7.3. Ngày 3. Khám trên 175 (Platinum)

8. Thời gian dự kiến

8.1. kick off trước sự kiện: Thứ Ba-1/11/2022

8.2. Truyền thông :

8.2.1. Bài tặng thẻ cho hãng tàu

8.2.2. Bài Hoạt động khám sức khỏe của hãng tàu tại TTYT

8.3. thiết kế:

8.3.1. Round 1

8.3.1.1. 19/9

8.3.2. Round 2

8.3.2.1. 23/9