De cognitieve ontwikkeling

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De cognitieve ontwikkeling Door Mind Map: De cognitieve ontwikkeling

1. Peuter- en kleutertijd

1.1. g

1.1.1. Piaget:

1.1.2. Preoperationel stadium (2-7 jaar

2. Adolescentie

2.1. Goal

2.1.1. Piaget:

2.1.2. Formeel-operationeel stadium

2.1.3. Lawrence Kohlberg:

2.1.4. 3 niveaus van morele ontwikkeling (en 6 stadia van morele ontwikkeling): preconventionele moraal, conventionele moraal, postconventionele moraal)

2.1.5. Eli Ginzberg:

2.1.6. Beroepskeuze bestaat uit 3 fases: de fantasie fase, de tentatieve fase en de realistische periode

3. Babytijd

3.1. Piaget:

3.2. Sensomotorisch stadium (0-2 jaar): eenvoudige reflexen (0-1 maand), leert gewoonten en primaire circulaire reacties (1-4 maanden), secundaire circulaire reacties (4-8maanden), coördinatie van secundaire circulair reacties (8-12 maanden), tertiaire circulaire reacties (12-18 maanden), het begin van denken (18-24 maanden)

4. Schooltijd

4.1. Piaget:

4.2. Concreet-operationeel stadium

4.3. Informatieverwerkingtheorie

4.4. Vygotsky (Igor, J.K., Tony ;)):

4.5. Zone van naaste ontwikkeling (ZPD)

4.6. Leertheorie: constructivisme en coöperatief leren