De gerechtelijke politie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De gerechtelijke politie Door Mind Map: De gerechtelijke politie

1. bestuurlijke politie

1.1. handhaving openbare orde

1.2. voorkoming misdrijven

1.3. bescherming van personen en goederen

1.4. preventieve politie

2. gerechtelijke politie

2.1. misdrijven opsporen

2.2. bewijzen verzamelen

2.3. daders aan rechtbank leveren

2.4. repressieve politie

3. lokale politie

3.1. op lokale niveau basispolitiezorg

3.2. vervult sommige politieopdrachten van federale aard

3.3. politiezone; samengesteld uit 1 of meerdere gemeenten

3.3.1. Eengemeentezones;

3.3.1.1. bevoegde autoriteit voor organisatie en beheer van de lokale politiekorps de gemeenteraad en de burgemeester

3.3.2. meergemeentezones

3.3.2.1. oefent politieraad en het politiecollege deze bevoegdheid uit

3.3.2.1.1. politieraad

4. federale politie

4.1. verzekert over gehele grondgebied de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie te vervullen

4.2. vervult ondersteunende opdrachten voor de lokale politiediensten en voor de politieoverheden

4.3. Onder leiding van commissaris-generaal

4.3.1. daarnaast nog 3 directies

4.3.1.1. algemene directie

4.3.1.2. bestuurlijke directie

4.3.1.3. algemene directie gerechtelijke politie en een algemene directie middelenbeheer en informatie

4.3.1.3.1. leiden van centrale diensten

4.3.1.3.2. controle en ondersteuning van gedeconcentreerde gerechtelijke directies

4.4. Tweetal bijzondere opsporingsdiensten

4.4.1. De centrale dienst ter bestrijding van de corruptie

4.4.2. de centrale dienst ter bestrijding van de georganiseerde economische en financiele delinquentie

4.5. volgens een richtlijn moeten complexe onderzoeken worden toegewezen aan federale politie

4.5.1. Als de aard van de te onderzoeken feiten

4.5.2. gelet op de aard van de verrichten onderzoeksdaden

4.5.3. gelet op de geografische spreiding van de onderzoeksdaden

5. aanwijzings- en vorderingsrecht

5.1. de procureur des konings of de onderzoeksrechter wijzen de politiedienst aan die in een bepaald onderzoek met de opdrachten van gerechtelijke politie is belast

6. Politiediensten

6.1. operationeel kader

6.1.1. politieambtenaren

6.1.1.1. het basiskader

6.1.1.2. het middenkader

6.1.1.3. het officierskader

6.1.1.4. Zij hebben bevoegdheid voor uitoefening van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie

6.1.1.5. bevoegd voor opsporen van alle misdrijven

6.1.1.5.1. officieren van gerechtelijke politie

6.1.1.5.2. agenten van gerechtelijke politie

6.1.2. agenten van politie

6.1.2.1. geen algemeen opsporingsbevoegdheid

6.1.2.2. zijn geen politieambtenaren, beperkte politiebevoegdheid

6.1.2.3. bijstand aan politiembtenaren

6.1.2.4. bevoegd voor verkeersongevallen en de gevolgen ervan. Proces verbaal opstellen

6.2. administratief en logistiek kader

7. TAKEN

7.1. heterdaad

7.1.1. Terwijl misdrijf gebeurd

7.1.1.1. het misdrijf ontdekt terwijl het gepleegd wordt (of onmiddellijk nadat) of terstond nadat het gepleegd is

7.1.1.2. bij uitbreiding

7.1.1.2.1. verdachte openbaar vervolgd wordt

7.1.1.2.2. verdachte in het bezit gevonden wordt van zaken, wapens, werktuigen enz. dit Kort na het misdrijf geschiedt

7.1.1.3. bij gelijkstelling of assimilatie = fictie

7.1.1.3.1. het hoofd van het huis

7.1.1.3.2. het slachtoffer van het strafbaar feit, eb de vermoedelijke dader de echtgenoot is

7.1.2. de situatie van heterdaad verleent aan de officieren en agenten van gerechtelijke politie bijkomende onderzoeksbevoegdheden waarover zij normaal niet beschikken

7.1.2.1. Hulpofficieren van de PK

7.1.2.1.1. huiszoekingen

7.1.2.1.2. inbeslagneming

7.1.2.1.3. aanstelling van deskundigen die eed moeten afleggen

7.1.2.1.4. het bevelen van onderzoek aan lichaam (bv drugs in lichaam)

7.1.2.2. officier van gerechtelijke politie

7.1.2.2.1. autonome beslissing om verdachten te arresteren

7.1.2.2.2. opvorderen van gegevens omtrent de identificatie van communicatiemiddelen (nummers van wie gebeld wordt en wie je moet bellen)

7.1.2.3. agenten van gerechtelijke politie

7.1.2.3.1. ophouden van personen

7.1.2.3.2. overgaan tot een veiligheidsfouillering

7.1.2.3.3. het tegenhouden van voertuigen of transportmiddelen

7.1.2.4. ER MAG DWANG GEBRUIKT WORDEN

7.1.2.5. deze bijzondere machten stoppen wanneer er einde komt bij heterdaadsituatie OF wanneer de onderzoeksrechter ter plaatse komt voor zover hij tenminste daartoe gevorderd wordt door het openbaar ministerie

7.2. buiten heterdaad

7.2.1. bevoegdheden op basis van het wetboek van strafvordering

7.2.1.1. geen overzicht van hetgeen tijdens de opsporing mag

7.2.1.2. gerechtelijke politie beschikt bevoegdheid om alle handelingen te stellen om de waarheid te halen

7.2.1.2.1. het doen van materiële vaststellingen

7.2.1.2.2. het ondervragen van verdachten

7.2.1.2.3. verhoor van getuigen

7.2.1.2.4. huisbezoeken en inbeslagneming MET toestemming

7.2.1.2.5. GEEN DWANG GEBRUIKT HIER

7.2.2. Op basis van de bijzondere strafwetten

7.2.2.1. verlenen aan officieren en agenten van gerechtelijke politie specifieke bevoegdheden i.v.m de opsporing van inbreuken in welbepaalde materies

7.2.2.1.1. belangrijk om te gaan welke specifieke daden kunnen verricht worden door de erin vermelde ambtenaren

7.2.3. op basis van delegatie

7.2.3.1. kan de onderzoeksrechter de uitvoering van een bevel aan iemand anders delegeren die dat bevoegdheid niet heeft