Pedagogisch-didactische wenken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Pedagogisch-didactische wenken Door Mind Map: Pedagogisch-didactische wenken

1. Algemeen pedagogische dedactische wenken

2. specifieke wenken

3. Clustervaardigheden

3.1. leesvaardigheid

3.2. spreekvaardigheid

3.3. kijk- en luistvaardigheid

3.4. schrijfvaardigheid

4. Thema's:

4.1. verschillende thema's

4.2. inspelen op de actualiteit

4.3. dagdagelijks leven

4.4. inspelen op de interesses van de leerling

4.5. up-to-date

5. Opdrachten

5.1. individuele opdrachten

5.2. groepsopdrachten

5.3. doe-opdrachten

6. Materiaal

6.1. ICT

6.2. atlas

6.3. woordenboeken

6.4. werkblaadjes in plaats van handboek

6.5. ...

7. rekenvaardigheden

7.1. regel van 3

7.2. procentberekeningen

7.3. grootheden

7.4. ...

8. wat wordt verwacht van de leerling

8.1. zelfstandigheid

8.2. actieve deelname

8.3. verantwoordelijkheid

8.4. ...

9. cursorische opbouw

10. werkvormen

10.1. gebruik van verschillende werkvormen

10.2. activerende werkvormen