Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
over 5 jaar Door Mind Map: over 5 jaar

1. kwaliteit

1.1. Leermiddelen

1.1.1. Tijd

1.1.2. ruimte

1.1.3. werkplekken

1.2. vakleerkrachten

1.3. durven 'loslaten'

1.4. toezicht houden op ontwikkeling

1.4.1. portfolio

1.5. Geen eindtoets waar je op afgekeurd wordt, maar als extra handvat voor VO

1.6. algemeen meetinstrument toepassen als niveautoets

1.7. kindegesprekken

1.7.1. leerling toont bewijs van gehaalde doelen

1.7.2. leerling/ouders/leerkracht

2. Balans

2.1. Stamgroep

2.2. Variatie tussen basisvakken en talenten

2.3. ontspanning/inspanning

2.4. natuurschoolplein

3. Eigenaarschap

3.1. persoonlijkheid

3.2. Proeven aan beroepen

3.2.1. Voorbereiding op de toekomst

3.3. Gebruik maken van elkaars talenten

4. Ontwikkeling & vernieuwing

4.1. 21st century skills

4.1.1. basisvakken

4.1.2. talenten

4.1.3. werken op eigen niveau

4.1.4. groepsdoorbrekend

4.2. Stamgroep

4.2.1. Vertrouwen

4.2.2. Veiligheid

5. Betrokkenheid

5.1. Ouders

5.1.1. Meedenken/werken aan talentontwikkeling

5.2. Leerlingen

5.2.1. didactisch

5.2.2. talentontwikkeling

5.2.3. portfolio

5.3. Input van buiten voor talentontwikkeling

6. Veiligheid

6.1. jezelf kunnen zijn

6.2. rekening houden met de ander

6.3. vertrouwen in elkaar

6.3.1. personeel

6.3.2. leerlingen

6.3.3. ouders

6.4. omgeving

7. verantwoordelijkheid

7.1. materialen

7.2. leerproces

7.3. reflecteren

8. zelfstandigheid

8.1. aanleren houding

8.2. leerproces

8.3. initiatief tonen