A Gevaarlijke stoffen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
A Gevaarlijke stoffen Door Mind Map: A Gevaarlijke stoffen

1. giftig/ bijtend

1.1. via huid, mond, luchtwegen

1.2. inwendig

1.2.1. inademen

1.2.2. wondjes

1.2.3. slikken

2. 5 gevaren

2.1. biologisch

2.1.1. duidelijke bron

2.2. radiologisch

2.2.1. straling

2.2.2. besmetting

2.2.2.1. uitwendig

2.2.2.1.1. huid, haar, kleding

2.2.3. 5 Oxiderende en organische peroxiden

2.3. explosief/ brandbevorderend

2.3.1. grote schade op grote afstand

2.3.2. mate van vergiftiging door

2.3.2.1. aard stof

2.3.2.2. comcemtratie

2.3.2.3. blootstellingstijd

2.4. brandbaar

3. identificatie

3.1. gevarnklassen

3.1.1. 1 Explosief

3.1.2. 2 Gassen

3.1.2.1. 9 Diverse stoffen en voorwerpen

3.1.3. 3 Brandbare vloeistoffen

3.1.4. 4 Brandbare vaste stoffen

3.1.5. 6 Giftige infectueuze stoffen

3.1.6. 7 Radioactief

3.1.7. 8 Bijtende

3.2. GEVI

3.2.1. Minimaal 2 cijfers

3.3. GHS Pictrogrammen

3.4. vervoer stoffen

3.4.1. documenten verplicht

3.4.1.1. gevarenkaart

3.4.1.1.1. stofnaam

3.4.1.1.2. aard gevaar

3.4.1.1.3. maatregelen chauffeur

3.4.1.1.4. EHBO

3.4.1.1.5. stofnummers

3.4.1.2. vervoersdocument

3.4.1.3. verklaring afzender

4. B Procedure

4.1. functies en eenheden

4.1.1. verkenningsploeg

4.1.2. inzetploeg

4.1.3. reserveploeg

4.1.4. helpers

4.1.5. BV

4.1.6. OVD

4.1.7. AGS

4.1.8. Decoleider

4.2. Verschillende fasen

4.2.1. Uitruk

4.2.1.1. GEVI bekend, eigenschappen stof, slachtoffers etc

4.2.2. verkenning

4.2.2.1. 100 meter afstand, meteo check, visueel waarnemen, meten etc

4.2.3. redding

4.2.4. Inzet

4.2.4.1. bronbestrijding

4.2.4.1.1. risico's wegnemen

4.2.4.1.2. stabiliseren

4.2.4.2. decontaminatie

4.2.4.3. effectbestrijding

4.2.5. Nazorg

4.2.5.1. schoonmaken, rapporteren etc

4.2.6. Afbouw

4.2.6.1. afschalen, opruimen en inrukken

4.3. PRocedure OGS

4.3.1. 1 TS

4.3.2. 1 HV

4.3.3. OVD

4.3.4. AGS

4.4. Specialisten

4.4.1. gaspakinzet?

4.4.1.1. bij giftige oxiderende of bijtende stoffen

4.4.1.2. OGS peloton

4.4.2. Meetplanteam

5. D Optreden

5.1. XTC of hennepkwekerij

5.1.1. gevaar voor

5.1.1.1. explosie

5.1.1.2. drukhouders

5.1.1.3. chemische stoffen

5.1.1.4. electrocutie

5.1.1.5. verhoogde CO

5.1.1.6. onjuiste etiketten

5.1.1.7. niks aanraken!

5.2. soorten

5.2.1. opslag, gebruik, transport

5.2.2. aardgaslek

5.2.2.1. leidingsystemen

5.2.2.1.1. hoofdstransport

5.2.2.1.2. regionaal

5.2.2.1.3. lokaal

5.2.3. poederbrief

5.2.3.1. ventilatie uit!

5.2.3.2. niet de stof verspreiden

5.2.3.3. persoon niet eten of drinken en in de ruimte blijven

5.2.3.4. droge deco uitvoeren

5.2.3.5. brief met tang

5.3. decontaminatie

5.3.1. ontsmettingsplaats

5.3.1.1. rommelbak

5.3.1.2. middelen voor deco bv borstel

5.3.1.3. opvangbad water

5.3.1.4. handdoeken

5.3.1.5. HD straal

5.3.2. uitkleedplaats

5.3.2.1. middelen besmettingscontrole

5.3.2.2. uitkleedzeil 1 pp

5.3.2.3. bak voor gebruikte rommel

5.3.3. soorten

5.3.3.1. nood-deco

5.3.3.1.1. droog

5.3.3.1.2. nat

5.3.3.1.3. bij onwel oid

5.3.3.2. droog

5.3.3.2.1. uittrekken kleding

5.3.3.2.2. uitdampen / ventileren

5.3.3.2.3. afborstelen afdeppen

5.3.3.3. nat

5.3.3.3.1. HD straal

5.3.3.3.2. borstelen elkaar en weer spoelen

6. afdichtingsmiddelen

6.1. keuze

6.1.1. beschikbaar?

6.1.2. grootte en vorm lekkage

6.1.3. temperatuur, druk, vaardigheden

6.2. soorten

6.2.1. houten keggen, wiggen, kegels

6.2.2. pasta's

6.2.3. tape

6.2.4. rioolafdichters

6.2.5. afdichtingskussen