Geschiedenis H3 Eerste Wereldoorlog en communisme

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Geschiedenis H3 Eerste Wereldoorlog en communisme Door Mind Map: Geschiedenis H3 Eerste Wereldoorlog en communisme

1. Je eigen volk en je eigen land

1.1. Veelvolkerenstaten

1.1.1. Staten waarin meerdere volken samenleven

1.2. Tsaar

1.2.1. Keizer van Rusland

1.3. Bondgenootschappen

1.3.1. Centralen

1.3.1.1. Duitsland + Oostenrijk-Hongarije

1.3.1.2. Oostenrijk-Hongarije + Duitsland / Osmaanserijk

1.3.1.3. Osmaanserijk + Oostenrijk-Hongarije

1.3.2. Geallieerden

1.3.2.1. Servië + Rusland

1.3.2.2. Rusland + Servië / Frankrijk

1.3.2.3. Frankrijk + Rusland / Engeland

1.3.2.4. Groot-Brittannië + België / Frankrijk

1.4. Oorzaken uitbraak WO1

1.4.1. Militairisme

1.4.2. Steeds meer volken verlangde naar zelfstandigheid

1.4.3. Bondgenootschappen

1.4.4. Nationalisme

1.5. Veelvolkerenstaten

1.5.1. Oostenrijk-Hongarije

1.5.2. Osmaanserijk

1.5.3. Rusland

1.6. Van aanslag tot oorlogsverklaring

1.6.1. 1 moordaanslag Principe in Sarajevo

1.6.2. 2 Oostenrijk-Hongarije geeft Servië de schuld en verklaart Servië de oorlog

1.6.3. 3 Duitsland steunt Oostenrijk-Hongarije

1.6.4. 4 Rusland steunt Servië en mobiliseert zijn troepen aan de Duitse en Oostenrijk-Hongaarse grens

1.6.5. 5 Frankrijk steunt Rusland

1.6.6. 6 Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland en Frankrijk en valt aan

1.6.7. 7 Duitsland marcheert door België Noord-Frankrijk binnen

1.6.8. 8 Engeland komt België te hulp en verklaart de oorlog aan Duitsland

2. Oorlog en revolutie

2.1. Tweefrontenoorlog

2.1.1. Oorlog die wordt uitgevochten op twee fronten tegelijk. Voor Duitsland een oost- en een west-front

2.2. Februarirevolutie

2.2.1. Revolutie in Rusland tegen het tsarenregime in februari 1917

2.3. Oktoberrevolutie

2.3.1. Communistische revolutie tegen de Voorlopige Regering van Rusland in oktober 1917

2.4. Von Schlieffenplan

2.4.1. Duitse strategie om een tweefrontenoorlog te voorkomen door een snelle opmars in Frankrijk, terwijl de Russen aan het mobiliseren zijn

2.5. Mobilisatie

2.5.1. Het onder de wapenen roepen van een leger

2.6. Communisme

2.6.1. Ideologie waarin geld en alle kapitaal geïnvesteerd in industrie en landbouw, in handen van de gemeenschap is

3. Wapenstilstand en vrede

3.1. Wereldoorlog

3.1.1. Grote oorlog waaraan landen uit meerdere continenten deelnemen

3.2. Vrede van Versailles

3.2.1. Vredesverdrag dat de oorlog tussen Duitsland en de geallieerden afsloot (1919)

4. Rusland een Sovjetstaat

4.1. Oorlogscommunisme

4.1.1. Tot 1921 werden arbeiders georganiseerd in Arbeiderslegers in dienst van de communistische staat. De arbeiders moesten verplicht werken en kregen van de staat betaald naar behoefte

4.2. Nieuwe Economische Politiek (NEP)

4.2.1. Boeren kregen in de jaren 1921-1928 de grond weer in bezit en mochten zelf hun producten verkopen en de opbrengst houden. Ook kleine fabrieken werden weer privébezit

5. Lenin en Stalin

5.1. Propaganda

5.1.1. Politieke reclame in de vorm van geschriften, affiches, film, toespraken en onderwijs voor een land, partij of leider

5.2. Goelagarchipel

5.2.1. Stelsel van concentratiekampen in Rusland, beheerd door de organisatie Goelag

5.3. Grote terreur

5.3.1. In de jaren 1935-1938 werden door Stalin echte en vermeende tegenstanders verdacht gemaakt opgepakt, veroordeeld en ten slotte gedood of in werkkampen (Goelagarchipel) geplaatst

5.4. Totalitair systeem

5.4.1. Het totale doen en laten wordt bepaald door de staat

5.5. Vijfjarenplan

5.5.1. Vanaf 1928 werd de productie in de landbouw en industrie in de Sovjet-Unie per vijf jaar georganiseerd en opgelegd door de staat

5.6. Sovckozen

5.6.1. Collectieve staatsboerderij waarbij de boeren tegen een loon werken in dienst van de staat

5.7. Collectivisatie

5.7.1. Gemeenschappelijk bezit maken van landbouwbedrijven en industie

5.8. Kopchozen

5.8.1. Collectieve boerderij waarbij de boeren nog een stukje grond voor zichzelf mochten bewerken, maar voor de rest op de Kolchoze werken.

5.9. Propaganda

5.9.1. Politieke reclame in de vorm van geschriften, affiches, film, toespraken en onderwijs voor een land, partij of leider

6. Tijden

6.1. 1900-1914

6.1.1. Wapenwedloop en nationalisme

6.2. 1914

6.2.1. Juli: moordaanslag in Sarajevo

6.2.2. Augustus: Duitsland verklaart Rusland de oorlog

6.2.3. Duitse opmars in Rusland en in België en Frankrijk, tweefrontenoorlog

6.3. 1914-1918

6.3.1. Eerste Wereldoorlog tussen de geallieerden en de Centralen

6.4. 1916

6.4.1. Oorlog in het Westen loopt vast in de loopgraven, slagen bij Verdun en aan de Somme

6.5. 1917

6.5.1. Februari: revolutie in Rusland, de tsaar wordt afgezet, Voorlopige Regering treedt aan

6.5.2. April: Lenin en andere communistische ballingen terug in Rusland

6.5.3. Oktober: communistische revolutie in Rusland

6.5.4. April: Amerika vecht mee aan de kant van de geallieerden

6.6. 1918

6.6.1. Maart: vrede van Brest-Litovsk tussen Rusland en Duitsland

6.6.2. September: geallieerden doorbraak aan het front

6.6.3. 11 November: wapenstilstand

6.7. 1919

6.7.1. Vrede van Versailles

6.8. 1918-1921

6.8.1. Burgeroorlog in Rusland tussen Roden en Witten

6.9. 1921-1928

6.9.1. Nieuwe Economische Politiek begonnen onder Lenin

6.10. 1928

6.10.1. Stalin wint machtsstrijd van Trotski

6.10.2. Vijfjarenplannen met industrialisatie en collectivisatie landbouw