Leiderschap 2 week 1

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Leiderschap 2 week 1 Door Mind Map: Leiderschap 2 week 1

1. Overzicht van leiderschap theorieën

1.1. Situationeel leiderschap

1.1.1. Situatie bepaald de leider

1.2. Persoonlijkheid situationeel leiderschap

1.2.1. Persoonlijkheidskenmerken

1.2.2. Aard van de groep

1.2.3. Gebeurtenissen

1.3. Psycho-analytische theorieën

1.3.1. De leider is een vader figuur

1.4. Humanische theorieën

1.4.1. Natuurlijke motivatie

1.4.2. Natuurlijk gestructureerd

1.4.3. Geordende organisaties

1.5. Theorie van leiderschapsrollen

1.5.1. Individuele persoonlijkheden bepalen de leider

1.5.2. Minzberg

1.5.2.1. Boegbeeld

1.5.2.2. Leider

1.5.2.3. Verbindings mentor

1.5.2.4. Verspreider

1.5.2.5. Woordvoerder

1.5.2.6. Ondernemer

1.5.2.7. Conflict hanteerde

1.5.2.8. Distributeur van resources

1.6. Path/goal theorieën

1.6.1. Aanmoedigen van gewenst gedrag

1.7. cognitief leiderschap: Mannen uit de twintigste eeuw

1.7.1. Laten leiden door innerlijk gevoel van de leider

1.8. Contingentie benadering

1.8.1. Leider bepaald door het toeval

1.9. Integratieve theorieën

1.9.1. Leiders voeden volgelingen op

1.10. Charismatisch leiderschap

1.10.1. Leiders hebben uitzonderlijke kwaliteiten

1.10.2. Invloed leider gepasseerd op percepties van de volgelingen

1.11. Competentieleiderschap

1.11.1. Bepaalde competenties aanleren of verbeteren

1.12. Ambitieus en visionair leiderschap

1.12.1. Passie van volgelingen

1.12.2. Reageren op klanten

1.12.3. Visie creëren

1.12.4. Waarden creëren

1.13. Bestuurlijk en statistisch leiderschap

1.13.1. Financieel

1.13.2. Resultaat

1.13.3. Persoonlijk

1.13.4. Verantwoordelijkheid

1.13.5. Change agents

1.14. Resultaat gericht leiderschap

1.14.1. Leiderschap kan aangeleerd worden

1.14.2. Meetbare resultaten

1.15. Leider als leeraar

1.15.1. Motiveren van andere

1.15.2. Voorbeeld zijn

1.16. Leiderschap als uitvoerende kunst

1.16.1. Alleen onopvallende zaken uitvoeren als leider

1.17. Cultureel en holistischleiderschap

1.17.1. Vernieuwen

1.17.2. Communiceren/netwerken

1.17.3. Systeem genonden

1.18. Dienstbaar leiderschap

1.18.1. Luisteren

1.18.2. Empathie

1.18.3. Genzen

1.18.4. Bewust zijn

1.18.5. Overreden

1.18.6. Conseptualiseren

1.18.7. Voorzien

1.18.8. Beheren

1.18.9. Betrokken bij groei

1.18.10. Gemeenschap

1.19. Spiritueel leiderschap

1.19.1. Beïnvloeden van mensen

2. De persoon van de leider

2.1. Trait-approach, persoon van de leider

2.1.1. Inteligentie

2.1.2. Prestatie vermogen

2.1.3. Zelfvertrouwen

2.1.4. Verantwoordelijkheidsgevoel

2.1.5. Sociabiliteit

2.1.6. Dominatie

2.1.7. Nemen van initatieven

2.1.8. Actief zijn

2.1.9. Leider moet matchen met de groep

2.2. Persoon in situatie

2.2.1. Leider-groep relatie

2.2.2. Taak cultuur

2.2.3. Positiemacht

2.3. Leiderschap gedrag

2.3.1. Taakleiderschap

2.3.2. Sociaal leiderschap

2.4. Groepspresatie

2.4.1. Afhankelijk van middelen en niet van de leider

2.5. Effecten van leiderschap in de practijk

2.5.1. Selectie op aanname

2.5.2. Beperkingen op gedragsalternatieven

2.5.3. Bepaalde variabel beïnvloeden

2.6. Opkomst andere typen organisaties

2.6.1. Bureaucratisch

2.6.1.1. Productie proces

2.6.2. Sicio technisch

2.6.2.1. Functionele scheiding

2.6.2.2. Taak groepen

2.7. Opkomst andere vormen van leiderschap

2.7.1. Charismatisch leiderschap

2.7.1.1. Overeenkomst scheppen

2.7.1.2. Stresvolle crisis situaties

2.7.2. Transactioneel leiderschap

2.7.2.1. Economische ruilhandel

3. Ik val volg mij

3.1. Leiderschap

3.1.1. Fase 1

3.1.1.1. Aangeboren

3.1.2. Fase 2

3.1.2.1. Stijlbenadering

3.1.2.1.1. Gedrag

3.1.2.1.2. Schalen

3.1.3. Effectief leiderschap

3.1.3.1. Competenties

3.1.3.2. Bepaalde situationele factoren

3.1.4. Transformeel leiderschap

3.1.4.1. Gedrag en situationeel

3.1.4.2. Interactie tussen volger en leider

3.1.4.3. 4I's

3.1.4.3.1. Ideeën gedreven invloed

3.1.4.3.2. Inspirerend vermogen

3.1.4.3.3. Intellectueel stimulatie

3.1.4.3.4. Individuele aandacht