Toepassingen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Toepassingen Door Mind Map: Toepassingen

1. Arbo-wet

1.1. is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers

1.1.1. veiligheid

1.1.2. gezondheid

1.1.3. Welzijn

2. Arbeidsomstandighedenbesluit

2.1. In het Arbobesluit staan concrete regels, ingedeeld naar onderwerp

2.1.1. Arbozorg

2.1.2. organisatie van het werk

2.1.3. inrichting van arbeidsplaatsen

2.1.4. gevaarlijkestoffen

2.1.5. persoonlijke beschermmiddelen

3. Sociale wetgeving t.a.v. verzuim

3.1. een beleid om te voorkomen dat werknemers lang ziek zijn. dit is er ook om werknemers door te betalen wanneer ze ziek zijn.

4. Sociale wetgeving t.a.v. wet poortwachter

4.1. De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om bij ziekte sneller in te kunnen grijpen en daardoor de instroom in de WIA/WAO te beperken

5. Sociale wetgeving t.a.v. WIA

5.1. Het is een zogenaamde werknemersverzekering

6. Milieu wetgeving

6.1. Wetten waarin, ter bescherming van het milieu

6.1.1. luchtvaartwet

6.1.2. boswet

6.1.3. natuurbeschermingswet