Socjologia

Plan your projects and define important tasks and actions

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Socjologia Door Mind Map: Socjologia

1. W przebiegu socjalizacji człowiek uczy się:

1.1. Umiejętności, które lezą u podstaw wszelkich interakcji

1.2. Norm i wzorów zachowań (jak zachowywać się w określonych sytuacjach)

1.3. Wartości zarówno kulturowych jak i uniwersalnych (szacunek do własnego życia)

2. Zanim powstała socjologia, ludzie zawsze interesowali się różnymi aspektami życia społecznego. Do podstawowych obszarów zainteresowania nalezą:

2.1. Kontakty z innymi ludźmi

2.2. Walka o wartości egzystencjalne

2.3. Współpraca i komunikacja

2.4. Powiązania komunikacyjne, ekonomiczne, kulturowe w różnych strukturach społecznych (od podstawowej grupy społecznej, którą jest rodzina do największej struktury- społeczeństwo globalne)

3. Rola społeczna i tożsamość

3.1. Wyróżniamy dwa rodzaje pozycji społecznej:

3.1.1. Przypisane- takie pozycje na zajmowanie, których nie mamy żądnego wpływu, ponieważ są nam one wyznaczone bez udziału naszej woli wraz z urodzeniem (kultura )

3.1.2. Osiągane-takie, które człowiek sam zdobywa lub które są mu narzucone, ale na zdobycie których ma jakiś wpływ

4. Mechanizmy procesu socjologii:

4.1. Wzmacnianie- system kar i nagród, dzięki któremu utrwalamy działanie pożądane, niwelujemy niechciane

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Naśladowanie- przejmowanie wzorów zachowań z otoczenia

4.2.1. Top Priorities

4.2.2. Medium Priorities

4.2.3. Low Priorities

4.3. Przekaz symboliczny- pouczenia słowne i pisemne ze strony innych ludzi

4.3.1. Top Priorities

4.3.2. Medium Priorities

4.3.3. Low Priorities

5. Model pozytywistyczny Twórcą jest August Comte. W modelu tym zakłada się, że życie społeczne można analizować przy użyciu tych samych metod, które wypracowały nauki przyrodnicze, ponieważ przyroda i społeczeństwo mają taką samą naturę. Istnieje, więc symetria wyjaśniania i przewidywania dzięki której można przewidzieć co się wydarzy w życiu społecznym.

6. Model humanistyczny antypozytywistyczny Twórcą jest Max Weber. Zgodnie z tym podejściem, społeczeństwo nie może być badane według pozytywistycznych koncepcji ponieważ ludzie istotnie różnią się od innych istot żywych. Przede wszystkim dotyczy to myślenia symbolicznego i samoświadomości. W związku z tym ludzie tworzą efekty niezamierzone.