MELDCODE Kindermishandeling & huishoudelijk geweld

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
MELDCODE Kindermishandeling & huishoudelijk geweld Door Mind Map: MELDCODE  Kindermishandeling & huishoudelijk geweld

1. Voorbeeld praktijk

1.1. Bewegingsdocent neemt contact op met mentor

1.1.1. Kind is vaak afwezig

1.1.2. Doet niet mee in de les

1.1.3. Signaleert blauwe plekken

1.2. Mentor informeert zorgcoordinator

1.2.1. Alle signalen verzamelen

1.3. Gesprek met ouders

1.3.1. Ouders gaan mee in verzoek verandering

1.3.1.1. vooruitgang leerling bijgehouden

1.3.1.2. Geen Melding Veilig Thuis

1.3.2. Ouders gaan niet mee in verzoek

1.3.2.1. Verplichte melding bij Veilig Thuis

2. STAPPEN

2.1. Stap 1: In kaart brengen van signalen

2.1.1. Helder krijgen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld

2.1.2. Welke eventuele hulp is van toepassing bij cliënt

2.1.2.1. Samen met de beschermende factoren een goed beeld krijgen van de ernst situatie

2.1.3. Signalen die betrekking hebben op andere betrokkenen die duiden op onveiligheid

2.2. Stap 2 & 3: Collegiale consultatie, raadplegen Veilig Thuis. Gesprek cliënt en andere personen van belang

2.2.1. Om signalen zgm te verklaren is overleg met collega's belangrijk!

2.2.1.1. Eerst met directe collega

2.2.1.2. Daarna met aandachtsfunctionaris

2.2.1.2.1. Gespecialiseerd in het onderwerp & beter bekend met vervolg stappen

2.2.1.2.2. Neemt contact op met Veilig Thuis

2.2.1.2.3. Gesprek met cliënt

2.3. Stap 4: Wegen van het geweld, de mishandeling

2.3.1. Samen met signalen, beschermingsfactoren, de uitkomsten gesprek met cliënt en advies deskundigen

2.3.1.1. Inschatting gemaakt van het risico op geweld, de aard en het ernst van dit geweld

2.4. Stap 5: Beslissen-hulp organiseren of melden

2.4.1. Na alle bovengenoemde stappen te analyseren

2.4.1.1. Zelf hulp bieden aan cliënt

2.4.1.1.1. Kan er effectieve hulp geboden worden?

2.4.1.2. Of melden bij Veilig Thuis