Synthese pedagogisch-didactische wenken in het leerplan

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Synthese pedagogisch-didactische wenken in het leerplan Door Mind Map: Synthese pedagogisch-didactische wenken in het leerplan

1. Algemene pedagogische wenken

1.1. Coöperatief werken

1.1.1. Werken in duo's of kleine groepen aan taak van reclamespot

1.2. Taalbeschouwing

1.2.1. Nadenken over het taalgebruik van de reclamespots

1.2.1.1. Zender, boodschap, ontvanger?

1.2.1.2. Bedoeling van de communicatie?

1.2.1.3. Effect van de communicatie?

1.2.1.4. Welke communicatiebevorderende middelen?

1.3. Zelfstandigheidsontwikking

1.3.1. Leerlingen vragen verduidelijking bij de getoonde reclamespot of in de les er rond

1.3.2. Kiezen zelf onderwerp en partner voor de taak

2. Specifieke wenken bij leerdoelen

2.1. Spreken

2.1.1. Bespreken van de reclamespots met inbreng van de leerlingen zelf over actualiteit, dagelijks leven en studiegebied

2.1.2. Beantwoorden van vragen op invulblaadjes en in interactie treden met anderen

2.1.3. Mening brengen over positieve en negatieve zaken over reclame

2.1.4. Goede spreekhouding nemen

2.1.5. Aandacht hebben voor spreekconventies en uitspraak

2.1.6. Reflectie

2.1.6.1. Leerlingen zijn bereid om te reflecteren op het spreken

2.2. Luisteren

2.2.1. Voorspellend luisteren en kijken

2.2.1.1. Voorkennis gebruiken om zaken te achterhalen

2.2.1.1.1. Inhoud van reclamespot

2.2.1.1.2. Doel van reclamespot

2.2.1.1.3. Doelpubliek van reclamespot

2.2.2. Oriënterend luisteren

2.2.2.1. Gebruik van invulblaadjes om algemeen doel op de les te werpen

2.2.3. Zoekend luisteren

2.2.3.1. Aan de hand van de verkregen vragen de reclamespot bekijken en antwoorden formuleren

2.2.4. Globaal luisteren

2.2.4.1. Hoofddoel van de reclamespot achterhalen

2.2.5. Reflectie

2.2.5.1. Leerlingen zijn bereid om te reflecteren op het luisteren