Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Defensie Door Mind Map: Defensie

1. Organisatie

1.1. CZSK

1.1.1. Verschillende “bedrijven”

1.1.2. Schepen

1.1.3. Brandweer

1.1.4. Duikers

1.2. CLAS

1.2.1. Verschillende “bedrijven”

1.2.2. Explosieven

1.2.3. Commando centra

1.3. KMAR

1.3.1. Verschillende ”bedrijven”

1.3.2. Schiphol

1.3.3. Grensbewaking

1.3.4. Politie taken

1.4. CLSK

1.4.1. Verschillende ”bedrijven”

1.4.2. Eindhoven

1.4.3. Brandweer

1.4.4. Helicoptergroep

1.4.5. Verschillende “klantvragen”

1.5. DOSCO

1.5.1. Verschillende “bedrijven”

1.5.2. Object bewaking

1.5.3. Verzorging

1.6. DMO

1.6.1. Verschillende ”bedrijven”

1.6.2. ICT ondersteuning

1.6.3. Etc

2. KORTE TERMIJN

2.1. RARD

2.1.1. Regeling werk&Rusttijden Defensie

2.1.2. GEEN ruimte voor jaarurenbeginsel

2.1.3. In onderhandeling met de bonden

2.2. ICT

2.2.1. RARD samen met ATW als een Service beschikbaar

3. LANGE TERMIJN

3.1. Volgen Rijk

3.2. “Gereed stellen” Defensie breed uniform

4. NU

4.1. AMAR/BARD

4.1.1. Verouderd en achterhaald

4.1.2. Geen ruimte voor jaarurenbeginsel

4.2. TOD regime

4.2.1. Militairen vooraf op basisrooster

4.2.1.1. Cfm regelgeving

4.2.2. Burgers vooraf op basisrooster

4.2.2.1. Strijdig met regelgeving, 20 jaar “gedoogd”

4.3. ICT

4.3.1. “ATW “controle als een Service beschikbaar

4.3.2. Meerdere systemen tbv roosteren

4.4. Personeel

4.4.1. Defensiebreed

4.4.1.1. Kwalificatie mgt

4.4.1.2. Opleidingen

5. “MEE”roosteren

5.1. VOOR

5.1.1. Balans Werk&Prive

5.1.2. Grotere betrokkkenheid

5.1.3. Teruglopen ziekteverzuim

5.1.4. Beloningen onregelmatigheid “eerlijker”

5.1.5. Betere kwaliteit van het werk

5.1.6. Hogere werknemers tevredenheid

6. Problemen

6.1. Tekorten aan personeel

6.2. Vergrijzing

6.3. Ziekteverzuim