Examen Nederlands

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Examen Nederlands Door Mind Map: Examen Nederlands

1. Taalverzorging wordt nier apart getoetst, maar moet ik toepassen in de schrijfopdracht.

2. leesvaardigheid

2.1. Hoofdgedachte van een tekst.

2.2. Onderwerp van een tekst

2.3. Teklstverbanden aangeven

2.3.1. signaalwoorden geven verband aan

2.3.1.1. "Omdat" geeft reden aan

3. Samenvatten

3.1. Doen wat er in de opdracht staat.

4. Schrijfvaardigheid

4.1. Artikel

4.1.1. Een artikel heeft een titel, inleiding, kern en slot. Mijn naam en klas stat eronder.

4.2. Brief

5. Ga niet over het aantal woorden heen!!!!

6. Bij moeilijke woorden het volgende doen: 1. doorlezen en kijken of het woord wordt uitgelegd; 2. Woordraadstrategie toepassen; 3. Woord opzoeken

6.1. woordraadstrategie

6.1.1. betekenis uit de context halen

6.1.2. woord opsplitsen

6.1.3. Synoniemen/antoniemen

6.1.4. woord omschrijven

6.1.5. voorbeeld in de tekst zoeken