Masterclass formatief evalueren

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Masterclass formatief evalueren Door Mind Map: Masterclass formatief evalueren

1. Formatief evalueren

1.1. Verantwoording bij student. Is hij of zij tevreden met het beheersniveau?

1.2. Toetsing om te groeien.

1.3. Feedback staat voorop: wat ging goed en wat kan beter?

2. Summatief evalueren

2.1. Een proeve van bekwaamheid om iets af te sluiten

2.2. Toetsing om te verzilveren

3. Wat is goede feedback?

3.1. Goed beeld van waar de student staat, naar toe werkt.

3.2. Instructie en feedback geven om nog niet behaalde doelen te realiseren

4. Waarom formatief evalueren

4.1. Kan bijdragen aan een beter leerresultaat.

4.2. Hogere motivatie en meer eigenaarschap voor de student.

4.3. Focus op groei en ontwikkeling.

4.4. Voorwaarde dat het hele team dezelfde taal spreekt.

5. De rollen van docent en student.

5.1. Docent: leerdoel moet duidelijk zijn en beeld waar de student staat.

5.2. Gerichte instructie en feedback geven.

5.3. Feedback is kort en krachtig en gebaseerd op heldere criteria.

5.4. Feedback is kort en krachtig en gebaseerd op heldere criteria.

6. Voorwaarden om formatief te evalueren.

6.1. De toetsing mag niet beoordeeld worden met een cijfer (leidt af van de inhoud)

6.2. De feedback moet begrijpelijk en zinvol zijn voor de leerlingen.

6.3. De feedback moet onmiddellijk zijn

6.4. Vragen moeten gesteld worden: waar werkt student naar toe? Waar is de student nu? Student weet hoe hij naar een gewenste situatie doorgroeit.

7. Formatief evalueren inzetten.

7.1. Beginnen met kleine stappen.

7.2. Vakinhoudelijk kennis noodzakelijk (feedback geven vanuit deskundigheid)

7.3. Verwachtingen verhelderen

7.4. Student reacties proberen te ontlokken.

7.5. Student reacties analyseren en interpreteren.

7.6. Studenten resultaten doornemen.

7.7. Vervolgacties voor onderwijs en leren in gang zetten.