Rechtbank van1ste aanleg

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Rechtbank van1ste aanleg Door Mind Map: Rechtbank van1ste aanleg

1. Raadkamer

1.1. enkel strafzaken

1.2. beslist of verdachten voorhechtenis moeten

1.2.1. als geen bedreiging vr mpij --> los

1.3. vaak seponeren

1.3.1. zaak schorsen door niet genoeg bewijsmateriaal

1.3.1.1. geen proces

2. strafuitvoeringserchtbank

2.1. < 3j zitten

2.1.1. elektronisch toezicht

2.2. > 3j zitten

2.2.1. recht op verzoek vervroegd vrijlaten aan te vragen

2.2.1.1. comité beslist of hij in aanmerking komt

2.2.1.1.1. strafuitvoerings RB

2.2.1.1.2. psychiater

2.2.1.1.3. cipiers

2.2.1.1.4. gevangenis directeur

2.2.2. beperkte detentie

2.2.2.1. bijna op einde

2.2.2.1.1. penitenair verlof

2.2.3. vrij onder voorwaarden

2.2.3.1. ni nog is, geen contact met die mensen,...

2.3. uitspraak kan enkel in beroep gaan bij Cassatie

2.3.1. als procedure fout

3. correctionele rechtbank

3.1. zware wanbedrijven( -verkeersmisdrijf)

3.1.1. diefstal met inbraak/mishndlng

3.1.2. fraude, drugs, dealen

3.1.3. verkrachting, pedofilie

3.2. correctionele misdaden met verzachtende omstndhn

3.2.1. niet nr Assisen

3.2.2. niet gebonden aan straf

3.3. in beroep tgn vonnissen van politierrechter

4. familie en jeugdrechtbank

4.1. familie kamer

4.1.1. adoptie

4.1.2. erfenisercht

4.1.3. erkenning van niet echtelijke kinderren

4.1.4. kinderbijslag

4.2. jeugdkamer

4.2.1. minderjarigen

4.2.2. problematische opvoeding situatie POS

4.2.3. een als misdaad omschreven feit MOF

4.2.3.1. drug

4.2.3.2. diefstal

4.2.3.3. verkrachting

4.2.3.4. agressie

4.2.4. niet gevang

4.2.4.1. hulp bieden

4.2.4.2. instelling

4.2.4.2.1. gesloten

4.2.4.2.2. open

4.2.4.3. als te erg

4.2.4.3.1. gewone rechtbank

4.2.4.4. bang maken en laten schrikken zo maar 1X

4.3. minnelijke schikking

4.3.1. partijen proberen te verzoenen

4.3.1.1. bemiddelaars

4.3.2. vb

4.3.2.1. erfenis problemen

4.3.2.2. echtscheiding --> hoederecht kids

5. rechtbank van 1ste aanleg

5.1. wanneer?

5.1.1. in beroep tegen vonnis van vrederechter/ politierechter

5.2. correctionele rechtbank

5.2.1. strafzaken

5.2.2. wanbedrijven

5.2.3. misdaden m verzachtende omstdhn

5.3. raadkamer beslist

5.3.1. vrij of voor rechtbank komen

5.4. strafuitvoeringsarchtbank

5.4.1. oordeelt hoe straf w uitgevoerd

5.4.1.1. enkelband

5.5. Raadkamer, correctionele rechtbank, jeugd en familie rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank

6. Nationale Instanties

6.1. Arbitrage Hof

6.1.1. Grondwettelijk Hof

6.1.2. Zijn decreten wetten en ordonnanties niet in tegenspraak met de grondwet?

6.1.3. Toezicht op de verdeling van de bevoegdheden tussen gemeenschappen en gewesten

6.1.4. Gelijkheidsbeginsel en non-disciminatiebeginsel

6.2. Raad van State

6.2.1. 2 afdelingen

6.2.1.1. afd. Wetgeving

6.2.1.1.1. advies over wetsvoorstellen en -ontwerpen

6.2.1.2. afd. Administratie

6.2.1.2.1. kan bestuurshandelingen van uitvoerende macht vernietigen

6.2.2. adviserend orgaan

6.2.2.1. niet beslissend

6.2.2.1.1. w naar geluisterd

6.3. Rekenhof

6.3.1. Controleert uitgaven en inkomsten van de verschillende regeringen

7. Internationale Instanties

7.1. Internationaal gerechtshof

7.1.1. Den Haaf

7.1.1.1. personen internationaal geseind

7.2. Joegoslavië tribunaal

7.2.1. 1 malig doen

7.2.1.1. nu ontbonden

7.3. Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

7.4. Internationaal Strafhof

7.5. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg