Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
slaapziekte Door Mind Map: slaapziekte

1. strategieën om trypanosome in te dijken

1.1. vroeger

1.1.1. reservoir: massaal doden van bepaalde diersoorten

1.1.2. vector: massaal gebruik van insecticiden (DDT)

1.1.3. gevaar

1.1.3.1. toenemende resistentie

1.1.3.2. risico milieu en gezondheid

1.2. tegenwoordig

1.2.1. in insecticiden gedrenkt lokmiddelen of vallen

1.2.2. vee ‘baden’ in insecticiden

1.3. steriele-mannatjestechniek

1.3.1. efficiënte/dure/omslachtige methode

1.3.2. wijfje paart maar 1keer/jaar

1.3.3. massaal steriele mannetjes vrijlaten

1.3.4. bij paring: geen nakomelingen

1.3.5. enkel mogelijk op vb eiland

2. verspreiding

2.1. sub-Sahara Afrika

2.1.1. Westen: T. brucei gambiense traag verloop (2jaar)

2.1.2. Oosten: T. brucei rhodessiense acuut verloop (infectie tot dood 3 maand)

3. gastheer

3.1. eindgastheer: zoogdier

3.2. tussengastheer tseetseevlieg

4. symptomen

4.1. eersteziektestadium

4.1.1. gezichtsoedeem

4.1.2. gezwollen halsklieren, lever en milt

4.1.3. koorts

4.2. tweede ziektestadium

4.2.1. stoornissen van het centraal zenuwstelsel

4.2.2. slaapstoornissen

4.2.3. verstoorde waak-slaapcyclus

4.2.4. gedrags-, gevoels- en motorische stoornissen

4.2.5. coma

4.2.6. overlijden

5. diagnostiek

5.1. eerste stadium

5.1.1. moeilijk

5.1.2. klachten niet specifiek genoeg

5.2. tweede stadium

5.2.1. lendenpunctie

5.2.1.1. pijnlijk

5.2.1.2. zwaar

5.2.1.3. toxisch

6. verloop

6.1. tseetseevlieg steekt

6.2. injectie van speeksel met Trypanosoma

6.3. trypanosoma in bloed

6.4. naar lymfeknopen: zwelling

6.5. koortsaanvallen (hoofdpijn, anorexia)

6.6. vergroting van milt en lever

6.7. parasiet naar cerebrospinaal vocht en het centraal zenuwstelsel

6.8. toenemende lethargie bij patiënt

7. problemen bij behandeling

7.1. variabele oppervlakteglycoproteïnen mantel

7.2. gene switching