Casus cultuur- en gedragswetenschappen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Casus cultuur- en gedragswetenschappen Door Mind Map: Casus cultuur- en gedragswetenschappen

1. Micro niveau: leerkracht

1.1. Basiscompetentie: leraar als...

1.1.1. Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

1.1.1.1. Beginsituatie en doelstelingen

1.1.1.1.1. Eindtermen

1.1.1.1.2. Leerplan

1.1.1.1.3. Pedagogisch project en schoolwerkplan

1.1.1.1.4. Beginsituatie

1.1.1.1.5. Kenmerken van klasgroep

1.1.1.2. Leeromgeving

1.1.1.2.1. Leerinhoud

1.1.1.2.2. Didactische werkvorm

1.1.1.2.3. Leermiddelen en ICT

1.1.1.3. Evaluatie

1.1.1.4. Diversiteit

1.1.1.5. Opvoeder

1.1.2. Opvoeder

1.1.3. Inhoudelijk expert

1.1.4. Organisator

1.1.5. Innovator, onderzoeker

1.1.6. Partner van ouders/verzorgers

1.1.7. Lid van een schoolteam

1.1.8. Partner van externen

1.1.9. Lid van onderwijsgemeenschap

1.1.10. Cultuurparticipant

2. Meso niveau: Koninklijk Atheneum te Brussel

2.1. Eindtermen

2.2. Leerplan: cultuur- en gedragsweetenschappen

2.3. Schoolwerkplan

2.4. Jaarplan

3. Macro niveau: GO! onderwijs van Vlaamse Gemeenschap

4. Supra niveau: Europees

5. Nano niveau: leerling Leidina

5.1. Tutordoelen

5.2. Beginsituatie tutee