Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
hekserij Door Mind Map: hekserij

1. toegeschreven praktijken

1.1. geneeskundige&magische krachten

1.2. voorspellingen

1.3. veranderen in dieren

1.4. snel verplaatsen

1.5. vee vergiftigen

1.6. elixers brouwen

1.7. het doen met de duivel

1.8. mannen impotent maken

2. bezittingen

2.1. zwarte kat

2.2. pad

2.3. rat

2.4. kraai

2.5. bezem

2.6. ketel

2.7. main de gloire (hand van de dode)

2.8. oude boeken

2.9. elixers

3. geschiedenis

3.1. late middeleeuwen

3.1.1. mannen 1e helft 14e eeuw

3.1.2. vrouwen 1e helft 15e eeuw

3.2. Grieken&Romeinen

3.2.1. Medea

3.3. Christendom

3.3.1. geloofden niet

3.3.1.1. tot 1215

3.4. inquisitie

3.5. kerk

3.5.1. Ok

3.5.1.1. gij zult de toveres niet late leven (exodus22)

4. uiterlijke kenmerken

4.1. vrouw

4.2. leeftijd

4.2.1. Oud voor de tijd

4.2.2. jong en aantrekkelijk

4.3. dikke wenkbrauwen

4.4. scheve tanden

4.5. slechte/schele ogen

5. kenmerken

5.1. stem

5.1.1. hoge piepstem

5.1.2. lage, hese stem

5.2. job

5.2.1. geneesvrouw

5.2.2. vroedvrouw

5.2.3. geen job

6. testen

6.1. watertest

6.2. weegschaal

6.3. sleutelproef

6.4. pinnen

6.5. naald

6.6. hond

6.7. droom

7. bekentenissen

7.1. onrechtvaardig

7.2. valse bekentenis=bekentenis

7.3. door marteling

7.3.1. zweepslagen

7.3.2. Ophangen polsen

7.3.3. niet slapen tot bekentenis

7.4. genade

7.4.1. naam andere heks

8. straffen

8.1. brandstapel

8.1.1. eerst gewurgd indien weergekeerd

8.2. Onthoofding

8.3. Ophangen

8.4. pletten

8.4.1. stenen op plank