Vastgoedbeheer

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Vastgoedbeheer Door Mind Map: Vastgoedbeheer

1. Planmatig Onderhoud

1.1. Prijzenboek

1.2. Ketensamenwerking / innovatieve samenwerkingsvormen

1.3. Digitale project informatie

1.4. Inkoopbeleid

1.5. Subprocessen:

1.5.1. Planmatig onderhoud installatie

1.5.2. Contract onderhoud

2. Inkoop(management)

2.1. Inkoop/aanestedingssatuut herijken

2.1.1. Inkoopstrategie

2.2. contract management

2.2.1. Contractbeheer

2.2.1.1. Evaluaties (evaluatie formulieren)

2.2.2. leveranciersmanagement

2.2.2.1. Short list / long list

3. Beleid & strategie

3.1. Uitwerken kaders SVB

3.1.1. Portefeuille Management

3.1.1.1. Wens portefeuille

3.1.1.2. Portefeuille strategie

3.1.2. Asset Management

3.1.2.1. Complexpstrategie

3.1.2.2. Kwaliteitslabels? PMC?

3.1.3. Property management

3.2. Onderhoudsbeleid

4. Basis op orde

4.1. Vastgoed administratie in Itris

4.2. Eenduidge projectadministratie

4.3. Eenduidige maand/Qraps

4.4. Zuivere data van woningen en complexen

4.5. Digitaliseren projectinformatie

4.6. Fase documenten voor projecten

5. Algemeen afdeling

5.1. Overleg Vastgoed/technisch overleg

5.2. Jaarplan en Jaardoelen

6. MJOB/Jaarbegroting

6.1. MJOB softwarepakket

6.1.1. onderzoek naar passen pakket

6.1.2. inventarisatie en implementatie

6.2. Betrouwbare MJOB/Jaarbegroting

6.2.1. Juiste en betrouwbare data

6.2.1.1. start- en eindjaren

6.2.1.2. cyclustijden

6.2.1.3. Prijzen

6.2.1.4. labels

6.2.2. subprocessen invoeren

6.2.3. SVB kaders toepassen

6.2.4. Investeringen zichtbaar maken

6.3. Inspecties & borging kwaliteitscontroles

6.3.1. Jaarlijks 1/3 bezit obv NEN 2767

6.3.2. Jaarlijkse schouw actieve projecten

7. Proces(optimalisatie)

7.1. Procesbeschrijving PO

7.2. Procesbeschrijving CO

7.3. Procesbeschrijving POI

7.4. Werkprocedures

8. Duurzaamheid

8.1. Duurzaamheidsambitie

8.1.1. Duurzaamheidsstrategie/beleid

8.1.1.1. E-labels en wettelijke kaders

8.2. Innovatie projecten

8.2.1. Zonnestroom projecten

8.2.2. Renovatie winkel

8.3. regionale initiatieven

8.3.1. Zevenaar aardgasloos 2040

8.3.2. Groene Allianties

8.3.3. KAN Netwerk

9. Niet planmatig Onderhoud

9.1. Ketenpartners

9.1.1. Prijzenboek

9.2. Innovatie

9.2.1. Klushuur?

9.3. Signalenlijst

9.3.1. Klacht analyses

10. samenwerking tussen afdelingen

10.1. VERI Matrix voor projecten

10.2. communicatie matrix

10.3. PM Methodiek opzetten en besluit docs