Locatie jaarplan 18-19

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Locatie jaarplan 18-19 Door Mind Map: Locatie jaarplan 18-19

1. Krachtige Collega

1.1. Onderwijskundig leiderschap

1.1.1. Galop 2.0

1.2. ICT vaardigheden in de lespraktijk

1.3. Mentoraat / coaching

1.3.1. Gesprekkencyclus leerlingen

1.4. Inductiebeleid

2. Waardevol onderwijs

2.1. Project Maatwerk

2.2. Plusdocument

2.3. Gepersonaliseerd leren

2.3.1. Leerlingen eigenaar leerproces

2.4. Toetsbeleid

2.5. Pedagogisch groepsplan

2.6. Technasium havo

2.7. 7e vak mavo

2.8. Effectieve les

2.8.1. DOT observaties

2.9. LOB

2.9.1. doorlopende leerlijn

2.9.2. portfolio

2.10. Profilering gymnasium

3. Gewaardeerde prestaties

3.1. Alternatief Lente/Zomerschool

3.2. Kwaliteitscultuur

3.2.1. Analyseren opbrengsten

3.3. Collegiale visitatie

4. Onderwijs jaarplan

5. Formatieplan

6. Professionaliseringsplan

7. Kwaliteitsagenda

8. Strategische personeelsplanning