Locatiejaarplan 18-19

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Locatiejaarplan 18-19 Door Mind Map: Locatiejaarplan 18-19

1. nog niet gestart

2. loopt goed

3. loopt, is gestart

4. gaat niet vanzelf

5. Krachtige Collega

5.1. Onderwijskundig leiderschap

5.1.1. Galop 2.0

5.2. ICT vaardigheden in de lespraktijk

5.3. Mentoraat / coaching

5.3.1. Gesprekkencyclus leerlingen

5.4. Inductiebeleid

6. Waardevol onderwijs

6.1. Project Maatwerk

6.2. Plusdocument

6.3. Gepersonaliseerd leren

6.3.1. Leerlingen eigenaar leerproces

6.4. Toetsbeleid

6.5. Pedagogisch groepsplan

6.6. Technasium havo

6.7. 7e vak mavo

6.8. Effectieve les

6.8.1. DOT observaties

6.9. LOB

6.9.1. doorlopende leerlijn

6.9.2. portfolio

6.10. Profilering gymnasium

7. Gewaardeerde prestaties

7.1. Alternatief Lente/Zomerschool

7.2. Kwaliteitscultuur

7.2.1. Analyseren opbrengsten

7.3. Collegiale visitatie

8. Onderwijsjaarplan

9. Formatieplan

10. Professionaliseringsplan

11. Kwaliteitsagenda

12. Strategische personeelsplanning