Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
TEAMCHARTER Door Mind Map: TEAMCHARTER

1. alle teams binnen Zonnelied

1.1. Kenmerken? 1 post-it per kenmerk

1.1.1. beslissingslijn

1.1.1.1. eindverantwoordelijkheid

1.1.2. verschil in visie tussen diensten / diensthoofden

2. Visie van dienst facilitair

2.1. mobiliserend

2.2. duidelijk beeld

2.3. ratio en emotie

2.4. visie is:

2.4.1. klantgericht

2.4.2. uitdagend

2.4.3. makkelijk te begrijpen

2.4.4. niet alleen van 1 persoon/opgebouwd met een team

2.4.5. evolutief

3. Missie Zonnelied

3.1. Open en ontvangende basishouding

3.2. Professionele omgeving

3.3. Decentralisatie, differentiatie en integratie

4. Kernwaarden Zonnelied

4.1. Open en gastvrij

4.1.1. Streven naar samenwerking

4.1.1.1. Revenue and P&L Forecast (5 Years)

4.1.1.2. Revenue should be split out quarterly

4.2. Vetrouwen in mensen

4.2.1. Kansen geven aan medewerkers

4.2.1.1. What are we selling?

4.2.1.2. Product Definition

4.2.1.3. Pricing

4.2.1.4. Packaging

4.2.1.5. Positioning

4.2.2. Proberen, evalueren en bijstellen

4.2.2.1. What is the Value Proposition to the Customer?

4.2.2.2. What pain are we solving?

4.3. Kwaliteit van leven/ bestaan

4.3.1. Ondersteuning bij het aansporen tot verbetering

4.3.1.1. Direct Sales Strategy

4.3.1.2. Inside Sales Strategy

4.3.1.3. Channel Sales Strategy

4.3.2. duurzaamheidstoets

4.3.2.1. Channel Strategy

4.3.2.1.1. What 3rd party channels should we consider for reselling this service?

4.3.2.2. Technology Partnerships

4.3.2.2.1. What technology vendors (if any) do we need to work with to execute on this plan?

4.3.2.3. Solutions Partners

5. Missie van dienst facilitair

5.1. Hoe bijdragen aan missie / visie ZL?

5.1.1. actie?

5.1.2. Doelstellingen?

5.1.2.1. Garantie bieden

5.1.2.2. werkbaarheid verhogen

5.1.3. Gedrag, opstelling team en teamleden?

5.1.3.1. elkaar kunnen beoordelen in vertrouwen

5.1.4. kernopdracht

6. Wie is onze klant

6.1. diensten extern aan Zonnelied?

6.1.1. kenmerken? 1 post-it per kenmerk

6.2. resultaatgericht aanbod

7. facilitair team

7.1. leden voelen zich GEDRAGEN

7.2. leden worden op hun STERKTES aangesproken

7.3. DEEL van het GEHEEL

7.3.1. deel is meer dan de functie

7.3.2. over de functie heen meedenken/meewerken

7.4. Bewaken van problematieken

7.4.1. helicopterzicht = ervaringsgericht bijsturen / aansturen

7.4.2. Bewaken wat het team ZEKER ZELF stuurt

7.4.3. middellange en lange termijn visie

7.5. VERSTERKEN <-> BIJSTUREN

7.5.1. linken maken waar ze te vinden zijn

7.5.2. advies verlenen

7.6. Coachend Leiderschap

7.6.1. duidelijkheid

7.6.2. bindend adviserend

7.7. Samenstelling

7.7.1. logistieke organisatie

7.7.1.1. aankoop

7.7.1.2. vervoer centraal geregeld

7.7.1.3. onderhoud

7.7.2. preventie

7.7.3. infrastructurele organisatie

7.7.3.1. technische onderhoud

7.7.3.2. infrastructureel beleid

7.7.4. dienst ICT

8. ZELFSTUREND

8.1. Respect voor ieder zijn kunnen

8.2. EIGEN verantwoordelijkheid

8.2.1. nemen

8.2.2. geven

8.3. elkaar beoordelen in vertrouwen

8.4. Lencioni

8.4.1. Resultaat

8.4.2. verantwoordelijkheid

8.4.3. Betrokkenheid

8.4.4. Productieve conflkicten

8.4.5. Vertrouwen

8.5. Teamleden bestuiven

9. Verwachtingen van de klant

9.1. wat denken wij dat zij verwachten? post-it

9.2. ideale wereld: wat is onze bijdrage om aan de verwachtingen te voldoen

9.3. inperken van impulsiviteit

9.3.1. omvang van de vraag

9.3.2. herhaling van informatie

9.4. financieel : gebudgetteerd / project

9.5. planning - communicatie

9.6. informatiegaring via verslagen

10. Ambities

10.1. formuleren van ambities.

10.1.1. duidelijkheid

10.1.2. samenwerking tussen dienst facilitair en individueel cluster

10.1.3. kennisbank

10.1.3.1. samenbrengen van informatie

10.1.3.2. verspreiden van informatie

10.1.3.3. onderlinge samenhang tussen ...

10.2. ambities zijn:

10.2.1. uitdagend en haalbaar

10.2.2. eenvoudig te begrijpen

10.2.3. relevant binnen onze opdracht

10.2.4. meetbaar

11. Vragen over bepaalde functies

11.1. stafmedewerker hulpmiddelen

11.2. stafmedewerker medisch