Artemis College

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Artemis College Door Mind Map: Artemis College

1. Voorzieningen

1.1. verschillende gebouwen

1.1.1. gebouw A

1.1.1.1. ICT ondersteuning

1.1.1.2. gezonde kantine

1.1.1.3. arts

1.1.1.3.1. ambulante hulp zowel lichamelijk als psychisch

1.1.1.4. directie

1.1.2. gebouw B

1.1.2.1. schoolgebouw (open gebouw, veel licht door glazen muren die met een knop ondoorschijnend gemaakt kunnen worden)

1.1.2.1.1. veel kleine werklocalen

1.1.2.1.2. grotere uitleglocalen

1.1.2.1.3. toetsruimtes

1.1.3. gebouw C

1.1.3.1. vakruimtes

1.1.3.1.1. ICT ruimtes

1.1.3.1.2. techniek (houtbewerking, robotics, sleutelplaats)

1.1.3.1.3. laboratorium

1.1.3.1.4. atelier

1.1.3.2. gelden regels en protocoles

1.1.4. gebouw D

1.1.4.1. sport

1.1.4.1.1. hallen

1.1.4.1.2. sportschool

1.1.4.1.3. velden

1.1.4.2. met begeleiding/ coaching

1.2. ICT

1.2.1. tablet

1.2.1.1. alle benodigde literatuur/ studieboeken

1.2.1.2. software voor opdrachten

1.2.1.3. smartfuncties

2. niveau

2.1. gebaseerd op profielen

2.1.1. profielkeuze gebaseerd op sterkten en zwaktes

2.1.1.1. 2 Vakken op hoog niveau

2.1.1.1.1. keuze uit: NL - Engels; NL - geschiedenis; NL - Natuurwetenschap, NL- Kunst; NL - scheikunde; Wiskunde - Engels; Wiskunde - geschiedenis; wiskunde - natuurwetenschap; wiskunde - kunst; wiskunde - scheikunde

2.1.1.2. 4 vakken op gewoon niveau

2.1.1.2.1. keuze uit (zo niet gekozen als hoog niveau vak): NL, wiskunde, kunst of muziek, Engels, een extra vreemde taal (duits, frans, spaans of andere), geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, scheikunde, natuurwetenschappen

2.1.1.3. extra vakken zonder examen zoals maatschappijleer, economie, religie etc.

2.1.1.4. examenvakken zijn de 2 op hoog niveau, 2 op gewoon niveau en een 5de keuze als bijzonder project

2.2. kleine groepen (max 6 scholieren) werken aan een opdracht in een vak

2.3. onderwijs wordt aangeboden op getoetst niveau van de leerling, mogelijk om sommige vakken op havo niveau te doen en andere op vmbo

3. organisatie

3.1. directie

3.2. administratie

3.3. docenten

3.4. ondersteunend personeel

3.4.1. remedial teaching

3.4.2. mentoraat

3.4.3. decanaat

3.4.4. leerlingenraad

3.4.5. Buddys

3.4.5.1. oudere leerlingen of leerlingen die bijzonder goed in een vak zijn die andere leerlingen gaan helpen en ondersteunen