ICT & Media integratie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ICT & Media integratie Door Mind Map: ICT & Media integratie

1. MEERWAARDE

1.1. Je kiest waar en wanneer er wordt geleerd.

1.2. Je kan op je eigen tempo de cursus volgen.

1.3. Het leert gemakkelijk omdat je voorbeelden meteen kunt nadoen en uitvoeren.

1.4. E-Learning zorgt voor minder nakijkwerk voor docenten.

1.4.1. meer tijd voor feedback

1.4.2. tijd voor individuele leerlingen

1.4.3. oefeningen op maat

1.5. Op scholen met goede ICT-voorzieningen, adequaat schoolmanagement en leerkrachten die ICT-vaardig zijn presteren leerlingen beter.

1.6. de leerlingen beter voorbereid op de maatschappij

1.6.1. zelfstandig werken

1.6.2. probleem oplossend denken

2. MOGELIJKHEDEN

2.1. Matig gebruik (15min./dag) heeft meeste baat voor de leerling

2.2. Automatiseren van de leerstof

2.2.1. Oefeningen en feedback opmaat van de leerlingen.

2.3. Variatie in leermateriaal

2.4. Voortgang van de leerlingen opvolgen

2.5. Leerproces kunnen verantwoorden

2.6. Digitale dashboards

2.7. WERKVORMEN

2.7.1. Flipping the classroom

2.7.2. Open/online leermateriaal

2.7.3. Educatieve zoekmachines

2.7.3.1. Bv. Schooltv

2.7.4. Zelfstandig werken

2.7.5. Digitale testen

2.7.6. Webquests

2.7.7. Digiborden

2.7.8. Augmented Reality

2.7.9. Bring Your Own Device

2.7.10. Cloud computing

2.7.11. MOOC

2.7.12. Gamification

2.7.13. Internet of Things

2.7.14. Virtual Assistant

2.7.15. Personal Learning Environment

2.7.16. Wearables

2.8. Explorerend leren

2.9. Actualiseren van de les naar de leefwereld van de leerlingen

2.10. Zelfgestuurd leren

2.11. Flexibel leren

3. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE VOORBEREIDING

3.1. Besteed voldoende aandacht aan de opbouw van een ICT-les.

3.2. Maak van je ICT- lessen actieve lessen.

3.2.1. oefeningen

3.2.2. zelfstandig werk

3.3. Zet ICT en media doelgericht en leergebied overschrijdend in.

3.4. Voorzie goed uitgeschreven opdrachte, werkblaadjes, screencasts, ...

3.5. Test alles zelf goed uit op voorhand.

3.6. bespaar tijd

3.6.1. zet computer al aan

3.6.2. zet programma's klaar

4. AANDACHTSPUNTEN TIJDENS DE LES

4.1. Vooraf duidelijke afspraken maken met de leerlingen.

4.2. Alle leerlingen aan bod laten komen.

4.3. Zorg voor volledige aandacht van de leerlingen als je uitleg geeft.

4.3.1. TIP : laat hen het scherm uitzetten tijdens een uitleg.

4.4. Laat ICT sterkere leerlingen de ICT zwakkere leerlingen helpen.

4.5. Verander tijdens groepswerken naar een coach rol.

4.6. Besteed aandacht aan mogelijke gevaren en problemen op het internet.

4.6.1. BV : als er bij een leerling een pop-up openspringt.

4.7. Sta open voor nieuwe informatie die van de leerlingen komt.

4.7.1. TIP : laat je niet ontmoedigen als een leerling iets meer weet.

5. VOORWAARDEN

5.1. Visie

5.1.1. Wat vind je kwalitatief goed onderwijs?

5.1.2. Welke doelen wil je realiseren?

5.1.3. Welke ambities heb je?

5.1.4. Duidelijke rolverdeling tussen leerkracht, leerlingen en ouders

5.1.5. Randvoorwaarden die belangrijk zijn om alles te verwezelijken

5.2. Deskundigheid

5.2.1. Benodigde competenties van alle medewerkers en onderwijsondersteunend personeel zodat ze bekwaam zijn om ICT in te zetten.

5.3. Digitaal leermateriaal

5.3.1. Omvat alle digitale informatie die je gebruikt.

5.3.1.1. Digibordsoftware

5.3.1.2. Educatieve software

5.3.1.3. Apps

5.3.1.4. Elektronische leeromgeving

5.3.1.5. Leerlingvolgsysteem

5.4. ICT infrastructuur

5.4.1. Aanwezigheid en kwaliteit van alle hardware en internetverbinding in een school.

5.4.1.1. Digiborden

5.4.1.2. Computers

5.4.1.3. Laptops

5.4.1.4. Tablets

5.4.1.5. Stemkastjes

5.4.1.6. Camera's

5.4.1.7. Wifi