Geschiedenis

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Geschiedenis Door Mind Map: Geschiedenis

1. Hoofdstuk 1.1

1.1. Het mooie tijdperk

1.1.1. De moderne olympische spelen

1.1.2. La belle époque

1.1.2.1. La belle époque

1.1.2.2. Vooruitgngsgeloof

1.2. Omgaan met tijd

1.2.1. Historische indelingen

1.2.2. De klokken gelijk gezet

1.2.2.1. Greenwichtijd

1.2.2.2. Tijdzones

2. Gast jij valt echt op jongetjes

3. Gast kappen nou

4. Hoofdstuk 1.3

4.1. Het einde van het tsarenrijk

4.1.1. De Februarirevolutie

4.1.1.1. Doema

4.1.1.2. Sovjets

4.1.2. De oktoberrevolutie

4.1.2.1. Februarirevolutie

4.1.2.2. Eenpartijstaat

4.1.3. De Russische veelvolkerenstaat

4.1.3.1. Bureaucratie

4.1.3.2. Geheime diensten

4.2. Rusland onder lenin

4.2.1. Communisten

4.2.2. Burgeroorlog

4.2.2.1. Oktoberrevolutie

4.2.2.2. Witte leger

4.2.2.3. Rode leger

4.2.2.4. SovjetUnie

5. Hoofdstuk 1.5

5.1. Economie en politiek

5.1.1. Politieke eenheid

5.1.2. Schaarste en gebrek

5.1.2.1. Op de bon

5.1.2.2. Zwarte markt

5.1.3. De Rotterdamse haven

5.1.3.1. Belangrijk handelspunt

5.2. Tussen de grote mogenheden

5.2.1. Oorlogsdreiging

5.2.2. Neutraliteitspolitiek

5.2.2.1. Gedeporteerd

5.2.2.2. Neutraliteitspolitiek

6. Hoofdstuk 1.4

6.1. De vrede van versailles

6.1.1. Duitsland gestraft

6.1.1.1. Premier

6.1.1.2. Vrede van versailles

6.1.2. De volkenbond

6.1.2.1. Zelfbeschikkingsrecht

6.1.2.2. Volkenbond

6.2. Volkeren en staten

6.2.1. De val van oostenrijk

6.2.2. De stichting van turkije

6.2.2.1. Mandaatgebieden

6.2.3. Nieuwe spanningen

7. Hoofdstuk 1.2

7.1. Het oorlogsverloop

7.1.1. Loopgravenoorlog

7.1.1.1. Westfront

7.1.1.2. Loopgraven

7.1.2. Andere fronten

7.1.2.1. Tweefrontenoorlog

7.1.2.2. Centralen

7.1.2.3. Geallieerden

7.1.3. Rusland en duitsland storten in

7.1.3.1. Oostfront

7.1.4. De prijs van de oorlog

7.2. Oorzaken van de eerste wereldoorlog

7.2.1. Zinlose massaslachting

7.2.1.1. Oorlogsveteraan

7.2.1.2. Wereldoorlog

7.2.2. Nationalisme

7.2.2.1. Militarisme

7.2.2.2. Wapenwedloop

7.2.2.3. Schlieffenplan

7.2.2.4. Mobilisatie

8. Gast waarom volg je deze lijn

9. Hoofdstuk 2.1

9.1. Voorspoed in jaren

9.1.1. Consumptiemaatschappij

9.1.1.1. Interbellum

9.1.1.2. Lopende band

9.1.1.3. Consumptiemaatschappij

9.1.2. De roaring twenties

9.1.2.1. Roaring twenties

9.2. Crisis in de jaren 1930

9.2.1. De beurskrach

9.2.1.1. Beurskrach

9.2.2. De economische depressie

9.2.2.1. Depressie

9.2.2.2. Wereldcrisis

9.2.3. Sloppenwijken

9.2.3.1. New Deal

10. Hoofdstuk 2.2

10.1. Italie onder mussolini

10.1.1. Gefrustreerd nationalisme

10.1.2. Mussolini en het facsinisme

10.1.3. Facsinistische machtsovername

10.1.4. Totalitaire staat

10.2. Rusland onder stalin

10.2.1. Industrialisatie

10.2.1.1. Planeconomie

10.2.2. Collectivisatie en zuiveringen

10.2.2.1. Gecollectiviseerd

10.2.2.2. Kolchozen

10.2.2.3. Koelakken

10.2.3. Terreur

10.2.3.1. Stalinisme

10.2.3.2. Indocrinatie

11. Hoofdstuk 2.3

11.1. Republiek van weimar

11.1.1. Bedreigde democratie

11.1.1.1. Dolkstootlegende

11.1.1.2. Links

11.1.1.3. Rechts

11.1.2. Chaos en herstel

11.1.2.1. Inflatie

11.1.3. De crisis in duitsland

11.2. Nazi-Duitsland

11.2.1. Adolf Hitler en de NSDAP

11.2.1.1. Nationaalsocialisme

11.2.1.2. Nazi’s

11.2.1.3. Rassenleer

11.2.2. Hitlers beloften

11.2.2.1. SA (Sturmabteilung)

11.2.3. De machtsovername

11.2.3.1. Rijkskanselier

11.2.4. Duitsland onder Hitler

11.2.4.1. Hitlerjugend

11.2.4.2. Concentratie kampen

12. Hoofdstuk 2.4

12.1. Een verzuilde samenleving

12.1.1. Confessionelen en de moderne verlokkingen

12.1.1.1. Absolute meerderheid

12.1.2. De verzuiling

12.1.2.1. Verzuiling

12.2. De crisistijd

12.2.1. De Grote depressie in Nederland

12.2.1.1. Stempelen

12.2.1.2. Uitkering

12.2.2. Colijn

12.2.2.1. Minister-president

12.2.2.2. Aanpassingspolitiek

12.2.3. Democratie onder druk

12.3. Stempelen voor de steun

12.3.1. Zodat ze niet zwart gingen werken

12.4. Jordaan oproer

12.5. Werkverschaffingsprojecten

12.5.1. Afsluitdijk

12.5.2. Roeibaan

12.5.3. Amsterdams bos

12.5.4. Extra steun

13. Hoofdstuk 2.5

13.1. Arabische landen

13.1.1. Britse beloften

13.1.2. Nieuwe landen

13.2. Niet arabische landen

13.2.1. Turkije

13.2.1.1. Seculiere

13.2.1.2. Sharia

13.2.2. Iran

13.2.2.1. Sjah

13.2.2.2. Orthodoxe