Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Depressie Door Mind Map: Depressie

1. Doelgroepen

1.1. Leeftijdsgroepen

1.1.1. Kinderen

1.1.1.1. 0-16 jaar

1.1.2. Ouderen

1.1.2.1. 65+

1.1.3. Jongeren

1.1.3.1. 16-27 jaar

1.1.3.2. Jongvolwassenen

1.1.3.2.1. 16-21 jaar

1.1.4. Volwassene

1.1.4.1. Middelbare leeftijd

1.1.4.1.1. 40-60 jaar

1.1.4.2. 18+

2. Oorzaak

2.1. Psychische factoren

2.1.1. Weinig zelfvertrouwen

2.1.2. Perfectionistisch

2.1.3. Geen vragen durven stellen

2.2. Sociale factoren

2.2.1. Levensgebeurtenissen

2.2.1.1. Overlijden van dierbaren

2.2.1.2. Scheidingen

2.2.1.3. Verhuizing

2.2.1.3.1. Ontvluchten van moederland

2.2.1.4. Mishandeling

2.2.1.5. Armoede

2.2.1.6. Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)

2.2.1.7. Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO)

2.2.2. Weinig sociale steun

2.3. Biologische factoren

2.3.1. Hersenen

2.3.1.1. Emotie

2.3.1.2. Stemmingen

2.3.1.3. Niet-aangeboren hersenletsel

2.3.1.3.1. Beroerte

2.3.1.3.2. Hersenkneuzing

3. Soorten

3.1. Seizoensgebonden

3.1.1. Winterdepressie

3.1.2. Herfstdepressie

3.1.3. Voorjaarsdepressie

3.1.4. Zomerdepressie

3.2. Bipolaire stoornis

3.2.1. Hoge pieken, diepe dalen

3.3. Postpartum depressie

3.3.1. Bevalling

3.3.1.1. Kraamtranen

3.3.1.1.1. Spontane huilbuien

3.3.1.1.2. Prikkelbaarheid

3.3.1.1.3. Nervositeit

3.3.1.1.4. Slaapproblemen

3.3.1.2. Babyblues

3.4. Dysthymie

3.4.1. Chronisch depressief

3.4.1.1. Minstens 2 jaar

3.4.1.1.1. Lange perioden van somberheid

3.4.1.1.2. Afgewisseld met korte goede periodes

3.5. Lichte depressie

3.5.1. Dagelijkse dingen lukken nog

3.6. Zware depressie

3.6.1. Grote invloed in het dagelijkse leven

3.7. Psychotische depressie

3.7.1. Hallucinaties

3.7.2. Gedachtes die onwaar zijn

3.7.2.1. Vreemde gedachtes

4. Symptomen

4.1. Somberheid

4.2. Geen interesse

4.3. Eetproblemen

4.3.1. Verandering in gewicht

4.4. Slaapproblemen

4.5. Vermoeidheid

4.5.1. Verlies van energie

4.6. Waardeloosheid

4.6.1. Overmatige gevoel van schuld

4.7. concentratieproblemen

4.7.1. Vertraagd denken

4.7.2. Besluiteloosheid

4.8. Suïcide gedachten

4.8.1. Zelfdoding

5. Samenhang met thema's

5.1. Angststoornis

5.2. Middelengebruik

5.2.1. Alcohol

5.2.2. Drugs

5.2.3. Roken

5.3. Lichamelijke aandoeningen

5.3.1. Chronische lichamelijke ziekte

5.4. Overgewicht

5.4.1. Diabetes

5.4.2. Weinig bewegen

5.5. Eenzaamheid

5.5.1. Sociale steun

5.5.1.1. Emotioneel

5.5.1.2. Praktisch

5.5.1.3. Financieel

6. Gevolgen

6.1. Sterfterisico

6.1.1. Verhoogd cholesterol

6.2. Verlaagd schoolprestaties

6.2.1. Lager niveau

6.2.2. Ontwikkeling

6.3. Maatschappelijke positie

6.3.1. Maatschappelijke ladder

6.4. Arbeidsproces

6.4.1. Ziekte verzuim

6.4.2. Arbeidsongeschiktheid

6.4.3. Werkloosheid

6.4.4. Functioneren

6.5. Omgeving

6.5.1. Risicogroep

6.5.1.1. Ouders

6.5.1.2. Kinderen

7. Oplossingen

7.1. Omgang

7.1.1. Niet oordelen

7.1.1.1. Luisteren

7.1.2. Terughoudend met adviezen

7.1.2.1. Geen verwijten

7.1.3. Aandacht geven

7.1.3.1. Uitnodigen

7.1.3.2. Activiteiten

7.1.3.3. Onderneem samen

7.1.4. Geen verwachtingen

7.1.4.1. ongeïnteresseerd

7.1.4.2. Tijd geven

7.1.5. Eigen grenzen aangeven

7.1.6. Hulp aanbieden

7.1.7. Praten

7.1.7.1. Geen taboe

7.2. Professionele hulp

7.2.1. Therapieën

7.2.2. Medicijnen

7.2.3. Ondersteuning

8. Betrokkenen

8.1. Personen

8.1.1. Omgeving

8.1.1.1. Familie

8.1.1.2. Vrienden

8.2. Organisaties

8.2.1. Meso

8.2.1.1. GGZ

8.2.1.2. Depressie vereniging

8.2.1.3. Trimbos

8.3. Samenleving

8.3.1. Macro

8.3.1.1. Overheid

9. Depressieve klachten

9.1. Depressieve episodes

9.1.1. Depressieve periodes

9.2. Depressieve gevoelens

9.3. Depressieverschijnselen

10. Depression

10.1. Sadness

10.2. Misery

10.3. Melancholy

10.4. Unhappiness

10.5. Hopelessness

10.6. Pessimism

10.7. Gloom