gespreksvaardigheden

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
gespreksvaardigheden Door Mind Map: gespreksvaardigheden

1. actief luisteren

1.1. aandachtgevend gedrag

1.1.1. contact

1.1.2. lichaamshouding

1.1.3. stiltes & kleine verbale aanmoedigingen

1.2. stellen van vragen

1.2.1. open vraag

1.2.2. gesloten vraag

1.2.3. explorerende vraag

1.2.4. waaromvraag

1.2.5. suggestieve vraag

1.3. parafraseren v/d inhoud

1.3.1. eigen woorden

1.3.2. inhoud herhalen

1.3.3. korte samenvatting

1.4. reflecteren van gevoelens

1.4.1. verwijzen naar gevoelsniveau

1.5. samenvatten

1.5.1. vorm van gespreksregulatie

1.6. luisteren, samenvatten doorvragen

1.7. valkuilen bij actief luisteren

1.7.1. 1) projecteren

1.7.2. 2) ongevraagd adviseren

1.7.3. 3) diagnosticeren

1.7.4. 4) relativeren

2. regulerende vaardigheden

2.1. metacommunicatie

2.1.1. vastellen v/d procedures

2.1.1.1. begin anamnesegesprek

2.1.2. verduidelijken v/d situatie

2.1.2.1. bij vermoedens meespelen andere oorzaken

2.1.2.2. bij verschillende niveaus van communiceren

2.1.3. regelen op relationeel niveau

2.1.3.1. DOEL: professionele zorgrelatie

2.2. hanteren van ongewenste intimiteiten

2.2.1. Soorten ongewenste intimiteiten

2.2.1.1. verbaal

2.2.1.2. non-verbaal

2.2.1.2.1. lastiger bespreekbaar

2.3. assertiviteit en feedback

2.3.1. subassertiviteit

2.3.1.1. niet voor jezelf opkomen

2.3.1.2. wegkijken

2.3.1.3. zachtjes praten

2.3.1.4. vluchtgedrag

2.3.2. agressiviteit

2.3.2.1. overschreeuwen

2.3.2.2. dwingend oogcontact

2.3.2.3. domineren

2.3.2.4. vechtgedrag

2.3.3. feedback

2.3.3.1. positief

2.3.3.1.1. blozen

2.3.3.1.2. niet weten hoe te reageren

2.3.3.2. negatief

2.3.3.2.1. verdedigen

2.3.3.2.2. motiveren

2.3.4. feedback: 4G-methode

2.3.4.1. benoem het Gedrag

2.3.4.2. omschrijf het Gevoel

2.3.4.3. omschrijf het Gevolg v/h gedrag

2.3.4.4. omschrijf het Gewenste Gedrag

2.3.5. ontvangen van feedback

2.3.5.1. HANDVATTEN

2.3.5.1.1. actief luisten

2.3.5.1.2. toelichting vragen

2.3.5.1.3. andere bedanken

2.4. proactiviteit = informeren patiënt

2.4.1. werkwijze verpleegkundige

2.4.1.1. Waar let ze op

2.4.1.2. bijzonderheden

2.4.1.3. tijdsindicatie

2.4.2. belang verpleegkundige

2.4.3. belang patiënt

2.4.4. misverstanden voorkomen

3. niet de techniek maar wie je bent

3.1. menselijkheid

3.1.1. luisteren

3.1.1.1. ondervinden klachten

3.1.1.2. efficiënt zorg verlenen

3.1.1.3. risico op fouten

3.1.1.4. of de patiënt alles begrijpt

3.1.1.5. kans op waardering

3.1.2. aandacht

3.1.3. betrokkenheid

3.2. luisteren zo moeilijk is

3.3. zelfbescherming

3.4. persoonlijke waarden

3.4.1. veiligheid & zekerheid

3.4.2. liefde & genegenheid

3.4.3. toekomst & levensvreugde

3.4.4. zelfstandigheid & identiteit

3.5. waarden als kompas voor ons handelen

4. ervaringen helpen verwoorden

4.1. minimale aanmoediging

4.1.1. korte verbale signalen

4.1.2. papegaaien

4.2. ongemakkelijke stiltes in 1ste min.

4.3. functionele stiltes

4.4. open vragen & hoe-vragen

4.4.1. gesprek op gang brengen

4.4.2. diepgang geven

4.5. nog meer vragen

4.6. exploratieve vragen

4.6.1. ELEMENTEN 5G's

4.6.1.1. de gebeurtenis

4.6.1.2. de gedachten

4.6.1.3. de gevoelens

4.6.1.4. het gedrag

4.6.1.5. de gevolgen

4.7. vragen naar verleden, heden en toekomst

4.8. hoe zal het zijn als?

4.8.1. hypothetische vragen

4.9. perspectief wisselen

4.10. concretiseren

5. tot de kern helpen komen

5.1. personaliseren

5.2. zelfonthulling

5.3. begrip tonen

5.4. complimenteren

5.5. samenvattingen

5.6. helpen zoeken naar de kern v/d beleving

5.7. praten over gevoelens

5.8. gevoelsreflectie

5.9. over de drempel helpen of niet?

5.10. geen woorden = geen gevoel

5.11. anticiperende alleenspraak

5.12. op het spoor zetten

5.13. hulpvragen helpen benoemen

5.14. evalueren

5.15. het gesprek in fasen