De bedreigende pasgeborene

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De bedreigende pasgeborene Door Mind Map: De bedreigende pasgeborene

1. te vroeg zal bevallen of risico zwangerschap= Intra - uterien transport

1.1. Maternele intensive care (MIC)

2. Indicaties intra-uterien transport

2.1. premature arbeid onder 32w

2.2. prematuur gebroken vliezen onder 32w

2.3. hypertensie & pre-eclampsie

2.4. HELLP syndroom

2.5. maternele diabetes

2.6. maternele cardiopathie

2.7. maternele nefropathie

2.8. maternele bloeding

2.9. maternele traumata -> IZ of heelkunde vereist

2.10. corrigeerbare foetaal gediagnosticeerde afwijkingen

3. voordelen intra-uterien transport

3.1. verhoogde overlevingskansen

3.2. verminderde kans op hersenbloeding

3.3. verminderd risico op blijvende letsels

3.4. verkorte opnameduur

3.5. moeder en kind liggen in 1zelfde zh

3.6. eenvoudig & snellere organisatie

3.7. financieel goedkoper

3.8. goede opvang op MIC

3.8.1. kan soms prematuriteit verhinderen

4. onverwacht problemen tijdens zwangerschap & vroeggeboorte kondigen aan - baby met spoed naar gespecialiseerd zh

4.1. Neonatale of Extra-uterien transport

5. pasgeborene met ernstig verstoorde vitale functies - continue zorg & bewaking

5.1. moderne apparatuur vd opvang

5.1.1. opgevangen op NICU / Neonatale Intensive Care Unit

5.1.1.1. geboortegewicht : <1500g

5.1.1.2. <32w gestationele leeftijd

5.1.1.3. respiratoire problemen

5.1.1.4. sepsis

5.1.1.5. congenitale afwijkingen

5.1.1.6. cardiale problematieken

5.1.1.7. gecompliceerde zwangerschap / partus

5.1.1.8. drugs- en alcoholproblematiek mama

6. pasgeborenen die dadelijk na geboorte extra observatie nodig of nog niet naar huis kunnen

6.1. minder intensief toezicht & baby's zijn stabieler

6.1.1. N* afdeling

6.1.1.1. behandeling nodig ve verhoogd bilirubine gehalte

6.1.1.2. voedingsproblemen hebben

6.1.1.3. <2000g & <37w

6.1.1.4. overkomen vd NICU

7. aandachtspunten Neonatale zorg bij opname

7.1. Lichamelijke zorgen vd baby

7.1.1. identificatie

7.1.2. overdracht & verloop bevalling

7.1.3. apgarscore & algemene toestand

7.1.4. vitale parameters

7.1.5. anamnese mama

7.1.6. continue kritische klinische concrete inschatting vd algemene toestand

7.2. Infectiepreventie

7.2.1. groot risico vd baby

7.2.2. onvoldoende opgebouwde immuniteit

7.2.3. onvoldoende vermogen om immuunglobulinen te produceren

7.2.4. lokale infecties breiden snel uit

7.2.5. verschillende ingangspoorten

7.2.6. maternele factoren kans op infectie toenemen

7.2.6.1. langdurig gebroken vliezen

7.2.6.2. infectie peripartaal, langdurige arbeid

7.2.7. vroegtijdig herkennen van infecties

7.3. Screening

7.3.1. herkennen eventuele aandoeningen in zo vroeg mog staduim

7.3.2. hielprik

7.4. Begeleiding en info vd ouders & familieleden

7.4.1. ouders informeren & optimaal betrekken bij zorg,

7.4.2. aangepast ad individuele noden & situaties

7.5. Versterken ouder-kinderband

7.6. Begeleiding bij ontslag& folluw-up

7.7. Vraag tot autopsie bij overlijden