De liberale, antiklerikale oppositie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De liberale, antiklerikale oppositie Door Mind Map: De liberale, antiklerikale oppositie

1. verzet tegen machtsblokken: kerk, grootadel, ondernemers & de vorst (door 3 groepen)

1.1. 1) Hogere burgerij

1.1.1. Onafhankelijkheidsreven van de burgerij tax kerkelijk gezag

1.1.1.1. dulden geen kerkelijke controle /bevoogding

1.2. 2) Middenklasse

1.3. 3) Fabrikanten,groothandelaars..

1.3.1. hadden reeds een antiklerikale traditie

1.4. => Hoewel verschillende uitgangspunten toch één oppositiepunt gemeenschappelijk

1.4.1. één gemeenschappelijke tegenstander:

1.4.1.1. DE KERK

2. Geen revolutionaire actie maar parlementaire hervormingsbeweging

2.1. NA 1839: unionisme geen noodzaak meer

2.1.1. 3 groepen zoeken toenadering:

2.1.2. Orangisten zochten antiklerikale geloofsgenoten op & versterken liberale beweging met aanhangers met dezelfde denkbeelden:

2.1.2.1. MENINGSVERSCHILLEN onder deze burgers

2.1.2.1.1. Sociaal-conservatieve stroming sterk in de meerderheid

2.1.2.1.2. Linkervleugel

2.1.3. 1) Laïcisering van de samenleving

2.1.4. 2) liberalisering van de economie

2.1.4.1. Laïcisering* = zorgen dat de kerk minder invloed heeft op iets

3. Velen kozen rechtervleugel

3.1. Maar antiklerikale beweging had affiniteit met democraten

3.2. Democraten staan open voor toetreding radicalen tot het oppositionele blok

4. Oppositie

4.1. AANVANKELIJK: ontbrak organisatievermogen

4.2. VANAF 1839: aan opbouw van permanent functionerend partijapparaat gewerkt

4.3. Organisatievorming verliep dus in een zeer hoog tempo

4.3.1. TE DANKEN AAN

4.3.1.1. 1) kundige leiders

4.3.1.2. 2) steun van de loges

4.3.1.3. 3) politisering van de vrijmetselarij

4.3.1.4. 4) de coalitie met antiklerikale orangisten

4.3.1.5. 5) toetreding democraten (1841) tot oppositiepartij

4.3.1.5.1. probeerden machtspositie uit te bouwen binnen de burgerpartij: vormen van een achterban in de partij

4.3.1.6. Electorale campagnes, propaganda

4.4. ANTIKLERIKALEN slaagden erin een aan de stedelijke keizer aangepaste politieke organisatie op te richten