Literaire begrippen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Literaire begrippen Door Mind Map: Literaire begrippen

1. Personages

1.1. Beoordeling

1.1.1. Psychologisch

1.1.2. Maatschappelijk / ethisch

1.2. Typering

1.2.1. Rond karakater

1.2.2. Vlak karakter

1.2.3. Type

1.3. Bijpersonen

1.3.1. Helper

1.3.2. Tegenstander

1.4. Doel

1.5. Kennismaking

1.5.1. Direct

1.5.2. Indirect

2. Tijd

2.1. Verhaalbegin

2.2. Chronologie

2.2.1. Flashback / flashforward

2.2.2. Terugverwijzing / vooruitwijzing

2.3. Tijdseffecten

2.3.1. Verteltijd

2.3.2. Vertelde tijd

2.3.3. Scène

2.3.4. Tijdsverdichting

2.3.5. Tijsdversnelling

2.4. Historische tijd

3. Perspectief

3.1. Ik-verteller

3.2. Actoriale verteller / personale verteller

3.3. Auctoriale verteller / vertellersperspectief

4. Focalisatie

5. Thema / onderwerp

5.1. Motief

5.1.1. Verhaalmotief

5.1.2. Leidmotief

5.2. Titel

5.2.1. Ondertitel

5.3. Motto

6. Ruimte

6.1. Locatie

6.2. Weer

6.3. Sfeer

7. Spanning

7.1. Open plekken

7.2. Open / gesloten einde

7.3. Spanningsbogen

8. Opbouw

8.1. Cyclische opbouw

8.2. Verhaallijn

8.3. Plot

9. Lezer

9.1. Verwachtingen

9.2. Identificatie / herkenbaarheid