Deeltijds leren Deeltijds werken

Deeltijds leren en deeltijds werken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Deeltijds leren Deeltijds werken Door Mind Map: Deeltijds leren Deeltijds werken

1. Soorten in het SO

1.1. Deeltijds beroepssecundair onderwijs

1.1.1. 15u leren + 13u werken (Arbeidsdeelname, brugtraject of voortraject)

1.1.2. Algemene, sociale -en persoonlijkheidsvorming + beroepsgerichte vorming

1.1.3. Georganiseerd door een CDO

1.1.4. Tewerkstelling niet verplicht

1.2. Leertijd

1.2.1. 1 dag in opleidingscentrum (algemene en beroepsgericht vorming) + 4 dagen werken

1.2.2. Standaard: 3 jaar

1.2.3. Syntra

1.2.4. Tewerkstelling verplicht, maar hoeft niet aan te sluiten bij de opleiding

1.3. Deeltijds vorming

1.3.1. Vaak maatschappelijk kwetsbare jongeren

1.3.2. Nadruk op begeleiding en persoonlijke ontwikkeling

1.3.3. P.O.T.: 13u / 15u / 28u

1.3.4. Georganiseerd door een CDV

1.3.5. Tewerkstelling niet verplicht (en ook niet vanzelfsprekend)

2. Negatieve naam, positieve kracht

2.1. Meestal negatieve beweegredenen

2.1.1. zwaarte van het onderwijs

2.1.2. afkeer van het onderwijs

2.1.3. geen interesse in onderwezen lessen

2.1.4. persoonlijke of familiale omstandigheden

2.1.5. ...

2.2. Positieve kracht

2.2.1. Hefboom in strijd tegen armoede

2.2.1.1. Moeilijke thuisomgeving sloopt energie jongere en belemmert slaagkansen

2.2.1.2. Leefwereld school versus leefwereld leerling verschilt soms erg

2.2.2. verloning

2.2.2.1. Kanttekening voor de meerderjarigen: de verloning ligt lager dan de werkloosheidsuitkering en werkt dus demotiverend.

2.2.3. aantrekking arbeidsmarkt + meer kansen op de arbeidsmarkt

2.2.4. liefde voor het vak

3. Situering binnen het zorgcontinuüm

3.1. Gelijke onderwijskansen

3.1.1. strijden tegen onvoldoende bagage om te participeren in de samenleving

3.2. Fase 0: Brede basiszorg

3.3. Focus = Beïnvloeden van het welbevinden van de leerlingen

3.3.1. inspraak in de klas: delen van ervaringen op de werkvloer

3.3.2. respectvolle omgang tussen leerling en leerkracht: veel autonomie

3.3.3. Verminderen studiedruk: combinatie lessen en praktijk

4. Taak als leerkracht/begeleider

4.1. Bepalen beroepstraject

4.2. zoektocht naar een werkplek

4.3. Interactie met de werkplek

4.3.1. Netwerk uitbouwen

4.4. Ouders betrekken

4.5. Transparante informatie aanbieden

4.6. Begeleiding tijdens traject (feedbackgesprekken)

5. Doel

5.1. Schoolmoe? --> toch behalen van een certificaat / studiebewijs / diploma SO

6. Toelatingsvoorwaarden

6.1. >15/16 jaar

6.2. <25 jaar

7. Problemen met 'deeltijds leren, deeltijds werken'

7.1. moeilijke leerlingenpopulatie

7.2. moeilijke samenwerking met werkgevers

7.3. systeem niet transparant (veelheid aan contracten)

7.4. kwaliteit van de werkervaring niet gegarandeerd

8. Oplossingen?

8.1. Voorafgaand: bestrijden van het watervaleffect

8.2. Betere ondersteuning in zoektocht naar een werkplek

8.3. Theorie en praktijk beter integreren

8.4. Aandacht blijven hebben voor de algemene vorming

8.5. Een op maat gesneden opleiding

9. Handelingsgericht werken = kwaliteit van het onderwijs en begeleiding van alle leerlingen verbeteren

9.1. U1: doelgericht werken

9.2. U2: transactioneel

9.3. U3: onderwijs -en opvoedingsbehoeften

9.4. U4: leerkracht en ouders doen ertoe

9.5. U5: positieve aspecten van belang

9.6. U6: constructief samenwerken

9.7. U7: systematisch en transparant