bronnen van het recht

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
bronnen van het recht Door Mind Map: bronnen van het recht

1. internationale rechtsbronnen

1.1. verdragen

1.2. internationale verdragen

2. belgische wetgeving

2.1. geldig voor het hele grondgebied

2.1.1. grondwet

2.1.2. wet

2.1.3. koninklijk besluit

2.1.4. ministerieel besluit

2.2. geldig in een deel van het grondgebied

2.2.1. deelstatelijke wetgeving

2.2.2. provinciale wetgeving

2.2.3. gemeentelijke wetgeving

3. overige rechtsbronnen

3.1. gewoonterecht

3.2. rechtspraak