Drugs gebruik onder de jeugd.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Drugs gebruik onder de jeugd. Door Mind Map: Drugs gebruik onder de jeugd.

1. oorzaken

2. kenmerken

2.1. gezondheid

2.1.1. bloedneus

2.1.2. overgeven

2.1.3. vaak ziek

2.1.4. slechte huid

2.1.4.1. puistjes, acne.

2.1.5. veel aankomen of veel afvallen

2.1.6. verslaving

2.2. school en werk gerelateerd

2.2.1. klachten van leraren

2.2.2. gedemotiveerd

2.2.3. lagere cijfers

2.3. sociaal gebied

2.3.1. nergens zinnin

2.3.2. weinig oogcontact

2.3.3. veel uitgaan

2.3.3.1. laat thuis komen

2.3.4. weinig sociale contacten

3. doelgroep

3.1. jeugd

4. synoniemen/vertaling

4.1. gebruiken van illegale genotsmiddelen

4.2. drug use

4.3. drugs

4.4. addiction

4.5. drug addict

4.6. drug assistance

5. oorzaken

5.1. jeugd trauma's

5.1.1. seksueel misbruik

5.1.2. ziekte

5.1.3. overlijden familie enz.

5.2. kopieergedrag

5.2.1. nadoen van bijv ouders.

5.3. groepsdruk

5.3.1. meedoen met vrienden.

5.4. makkelijke verkrijgbaarheid drugs

5.5. studiestress

6. gevolgen

6.1. armoede

6.2. criminaliteit

6.3. dakloosheid

6.4. familieonenigheid

6.5. vroegtijdig school verlaten

6.6. verslaving

6.7. depressie

7. vaktermen

7.1. drugsbeleid

7.2. drugshulpverlening

7.3. softdrugs

7.4. hard drugs

8. organisaties

8.1. politie

8.2. leerplichtambtenaar

8.3. halt

8.4. kinderbescherming

9. preventie

9.1. sociale controle

9.1.1. vanuit thuis, school, werk.

9.2. wijkteams

10. interventie

10.1. oorzaak zoeken

10.2. praten

10.3. gebruik minderen

10.4. gevolgen benadrukken

11. kennisinstituten/specialisten

11.1. trimbos instituut

11.2. sociaalwerker

11.3. therapeut

12. onderzoeken

12.1. gevolgen

12.1.1. naar uiteindelijk een beleid

12.2. kenmerken

13. sociale instituten

13.1. school

13.1.1. vrienden

13.2. werk

13.3. sportverenigingen

13.4. thuis

13.4.1. ouders

13.4.2. broers/zussen