Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
HUUR Door Mind Map: HUUR

1. ALGEMENE REGELS INZAKE HUUR

1.1. De verplichtingen van de verhuurder

1.1.1. 1. Het gehuurde goed leveren

1.1.2. 2. Onderhudsplicht

1.1.3. 3. Rustig genot

1.2. De verplichtingen van de huurder

1.2.1. 1. De huurprijs betalen

1.2.2. 2. Gebruik en onderhoud van het goed

1.2.3. 3. Teruggave van het goed

1.2.3.1. - De plaatsbeschrijving

1.2.3.2. - Veranderingswerken

1.3. De duurtijd van de huur

2. WONINGHUUR

2.1. Schriftelijke overeenkomst en bijlagen

2.2. De huurprijs & de herziening

2.3. De huurwaarborg

2.4. Duurtijd & opzeggingsregeling

2.5. Herstellingen

3. DE HANDELSUUR

3.1. Toepassingsgebied

3.2. De huurprijs

3.3. Verbouwingswerken door de huurder

3.4. Duurtijd & opzegging

3.5. huurhernieuwing

3.6. Het korte termijn handelshuurcontract (Vlaanderen)

4. DEFINITIE & SOORTEN

4.1. Definitie 'huurcontract'

4.2. Gewest materie

4.3. Federale materie