Risicotaxatie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Risicotaxatie Door Mind Map: Risicotaxatie

1. risicotaxatie

1.1. risicofactoren

1.1.1. micro

1.1.2. meso

1.1.3. macro

1.2. protectieve factoren

1.2.1. micro

1.2.2. meso

1.2.3. macro

2. veiligheidstaxatie

2.1. directe veiligheid

2.2. structurele veiligheid

3. instrumenten

3.1. doelgroep

3.2. doel

3.2.1. LIRIK

3.2.2. CARE-NL

3.2.3. ARIJ

3.2.4. CFRA

3.2.5. Delta veiligheidslijst

3.3. validiteit

4. beroepshouding

4.1. werkingssfeer

4.2. handelen naar inhoud en geest van de beroepscode

4.3. klachtrecht

4.4. begripsomschrijvingen

4.5. positie van de cliënt

4.6. gelijkwaardigheid

4.7. wilsonbekwaamheid

4.8. mening van de wilsonbekwame cliënt

4.9. deskundigheid en bekwaamheid

4.10. zorgvuldigheid

4.11. etc. t/m 46

5. gestructureerde kritische oordeelsvorming

6. twijfel verlagen

7. Veiligheid centraal

8. intuïtie

8.1. observaties die tot intuïtie leiden

9. 'Shared decision making'

9.1. met gezin

9.2. collegiale consultatie