Didactische principes

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Didactische principes Door Mind Map: Didactische principes

1. Integratieprincipe

1.1. Verworven leerinhoud vs. nieuwe leerinhoud

1.2. Opfrissing leerstof

2. Geleidelijkheids -en beperkingsprincipe

2.1. Stapsgewijs

2.2. Leerstof beperken

3. Aanschouwelijkheidsprincipe

3.1. Zintuigen

3.2. ASA-principe

3.2.1. Aanschouwelijke fase

3.2.2. Schematische fase

3.2.3. Abstracte fase

4. Belangstellingsprincipe

4.1. Motivatie

4.2. Interesse

4.3. Leefwereld leerlingen

5. Activiteitsprincipe

5.1. Constructivisme

5.2. Denkactiviteit

6. Herhalingsprincipe

6.1. Gevarieerd herhalen

6.2. Gespreid in tijd

7. Individualisatieprincipe

7.1. Individuele verschillen

7.1.1. SES

7.1.2. Leertempo

7.1.3. Intelligentieniveau

7.1.4. Persoonlijkheidskenmerken