HET LEVEN IN EEN KLOOSTER

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
HET LEVEN IN EEN KLOOSTER Door Mind Map: HET LEVEN IN EEN KLOOSTER

1. kloosterorde = verschillende kloosters die dezelfde regel volgen

2. Regel van Benedictus

2.1. Benedictus van Nursia

2.2. 3 geloftes

2.2.1. Celibaat

2.2.2. armoede

2.2.3. gehoorzaamheid

2.3. ora et labora

2.4. sober en eenvoudig

3. Functies

3.1. economische centra

3.1.1. door groot grondgebied

3.1.2. landbouwgrond bewerken

3.2. culturele centra

3.2.1. bewaren/kopiëren/bestuderen van Romeinse en christelijke geschriften

3.2.2. Romeinse cultuur bleef bewaard

3.3. verspreiding christendom

3.3.1. missionarissen

4. Klooster = plaats waar monniken samenleven om hun leven aan God te wijden