Onderwijsidee

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Onderwijsidee Door Mind Map: Onderwijsidee

1. Waarom

1.1. Achterstand zittende leerkrachten PO

1.2. Naast een kwalitatief ook een kwantitatief personeelsprobleem

1.3. Wat kunnen wij leren van gepersonifiseerd leren voor de toekomst

1.4. Samen leren (jong en oud)

2. Wat

2.1. Scholen van zittende leerkrachten op het gebied van office 365, ICT tools

3. Hoe

3.1. Inventarisatie scholingsvraag

3.2. Docent MBORijnland komt op bezoek voor een traiining en coachingsprogramma

3.3. studenten OA gaan incidenteel mee

4. Bijvangst

4.1. werkveld en opleiding groeien naar elkaar toe

4.2. als studenten mee gaan - gevoel van trots (Deci en Ryan)

4.3. voorbereiding examen expertise delen

5. Partners

5.1. SCOL

5.2. PROO

5.3. de waterval Lisse