Algemeen psychische functies

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Algemeen psychische functies Door Mind Map: Algemeen psychische functies

1. Expressie en psychomotoriek

1.1. Lichaamshouding, beweging en mimiek

1.1.1. Overactiviteit

1.1.1.1. Agitatie

1.1.1.2. Acathisie

1.1.2. Onderactiviteit

1.1.2.1. Stupor

1.1.3. Dysactiviteit

1.1.3.1. Maniërisme

1.2. Spraak

1.2.1. Manier waarop

1.2.1.1. Onnodig breedsprakig

1.2.1.2. Overdreven gedetailleerd

1.2.1.3. Overmatig gestileerd

1.2.1.4. Persevereren

1.2.2. Hoeveelheid en spreektempo

1.2.2.1. Versneld

1.2.2.2. Vertraagd

1.2.2.3. Gedeeltelijk geremd

1.2.2.4. Mutisme

2. Bewustzijn

2.1. Stoornissen in helderheid

2.1.1. Beneveling

2.1.2. Somnolentie

2.1.3. Sopor

2.1.4. Subcoma

2.1.5. Coma

2.2. Stoornissen in aandacht

2.2.1. Verhoogde aandacht

2.2.2. Verminderde aandacht

2.3. Stoornissen in oriëntatie

2.3.1. Tijd

2.3.2. Plaats

2.3.3. Persoon

3. Zelfbeleving

3.1. depersonalisatie

4. Waarnemning

4.1. Illusie

4.2. Hallucinatie

4.2.1. Akoestische hallucinatie

4.2.2. Optische Hallucinatie

4.2.3. Olfactorische hallucinatie

4.2.4. Gustatorische hallucinatie

4.2.5. Haptische hallucinaties

5. Denken

5.1. Vorm en beloop

5.1.1. Formele denkstoornis

5.1.1.1. Incoherentie

5.1.1.2. Neologismen

5.1.1.3. Concretistisch denken

5.2. Inhoud van het denken

5.2.1. Inhoudelijke denkstoornis

5.2.1.1. Wanen

5.2.1.1.1. Grootheidswaan

5.2.1.1.2. Schuld- of zondewaan

5.2.1.1.3. Hypochondrische waan

5.2.1.1.4. Paranoïde waan

5.2.1.1.5. Jaloersheidwaan

5.2.1.1.6. Betrekkingswaan

5.2.1.1.7. Erotische betrekkingswaan

5.2.1.1.8. Beïnvloedingswaan

5.3. Intelligentieniveau

5.3.1. Therapeutische benadering

5.3.1.1. Symptoomgerichte behandeling

5.3.1.2. Persoonsgerichte behandeling

5.4. Geheugen

5.4.1. Registratie

5.4.2. Retentie

5.4.3. Reproductie

5.4.3.1. Amnesie

5.4.3.1.1. Organische amnesie

5.4.3.1.2. Psychogene amnesie

6. Gevoelsleven

6.1. Affectstoornis

6.1.1. Overdreven gevoeligheid

6.1.1.1. Affectlabiliteit

6.1.1.2. Affectincontinentie

6.1.2. Verminderde affectieve gevoeligheid

6.1.2.1. Affectvervlakking

6.1.2.2. Apathie

6.1.2.3. Anhedonie

6.2. Stemmingsstoornis

6.2.1. Depressief

6.2.1.1. Abnormaal neerslachtig

6.2.1.2. Diep somber

6.2.1.3. Onvermogen ergens van te genieten

6.2.2. Manisch

6.2.2.1. abnormale vrolijkheid

6.2.2.2. Opgewektheid

6.2.2.3. Over enthousiasme met verhoogde prikkelbaarheid

7. Willen en verlangen

7.1. Remming

7.2. Ontremming/impulsiviteit

7.3. Drang/dwang