Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
HRM Door Mind Map: HRM

1. Salarisadm.

1.1. muaties

1.2. controle verwerking

2. Data voorziening

2.1. Fte, uren, afdelingen ect

3. Personeelsadm.

3.1. contracten, dossiers, systeem

4. Strategische personeelsplanning

5. Opleidingen

5.1. Organisatie en adm. afhandeling

6. Verzuim proces signalering

6.1. Signalen HCC en UWV

7. Sollicitanten adm.

7.1. Doorzetten open sollicitaties

7.2. Bevestigen, afwijzen, uitnodigen

8. Personeels adm.

8.1. contracten,dossiers, systeem

8.2. digitalisering

9. Salarismutaties

9.1. mutaties

10. Werving en selectie

10.1. Begeleiding proces

10.2. Advies en gespreksvoering

10.3. Vacancy marketing

11. Verzuimbeleid

11.1. Interventies

11.2. Sturing proces lijnmanagers

11.3. Aanlevering kengetallen

12. Advies en ondersteuning lijnmanagement

13. Instroom bevordering

13.1. contacten externe organisaties

14. Ontslagzaken

14.1. Advies en ondersteuning

15. Inplementatie HR instrumenten

16. Organisatie externe interventies

16.1. Advocatuur, re-integratie, UWV

17. Opleidingen, deskundigheidsbevordering

18. Stagiaires coördinatie