psychologische factoren bij migraine

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
psychologische factoren bij migraine Door Mind Map: psychologische factoren bij migraine

1. persoonlijkheidsmodel: meer angst en depressieve gevoelens leiden tot meer migraine / omgekeerd

2. wat ?

2.1. een pijnlijke neurologische aandoening geassocieerd met hoge niveaus van onbekwaamheid wereldwijd

2.2. substantiële kost voor individu en maatschappij

2.3. stigma en sociale terugtrekking

3. wanneer?

3.1. chronisch als >15 dagen/maand waarvan 8 migraine dagen

4. methoden

4.1. procedures

4.1.1. informed consent

4.1.2. surveys

4.1.2.1. AMS/AMPP

4.1.2.1.1. MIGRAINEPREVALENTIE

4.1.2.2. MIDAS

4.1.2.2.1. MIGRAINEONBEKWAAMDHEID

4.1.2.3. PHQ

4.1.2.3.1. PATIËNTENGEZONDHEID

4.1.2.4. GAD-7

4.1.2.4.1. ANGSTSYMPTOMEN

4.1.2.5. HSLC

4.1.2.5.1. BEHEERSINGSORIËNTATIE

4.1.3. analyse

4.1.3.1. logistische regressie

4.1.3.2. meervoudige imputatie

4.1.3.3. sensitiviteitsanalyse

5. resultaten

5.1. mensen met chronische migraine meer angstsymptomen, depri symptomen en pijn catastrophizing

5.2. hogere beheersingsoriëntatie minder rapportering onbekwaamheid en hogere quality of life

5.3. migraine + licht verhoogde angst en depressie disproportioneel meer kans op migraine gerelateerde onbekwaamheid

6. conclusie

6.1. depressieve -en angstsymptomen sterk geassocieerd met migrainegerelateerde onbekwaamheid

6.2. pijn catastrophizing kernelement voor CBT

6.3. nood voor longitudinale observationele studies

6.4. nood aan RCT's

7. beperkingen

7.1. overgepresenteerde groep van patiënten

7.2. niet generaliseerbaar

7.3. meer prospectieve studies nodig

7.3.1. dagelijkse metingen

7.3.2. dagboekstudies

7.4. long time follow-up nodig

8. therapie

8.1. CBT

8.1.1. maladaptive patronen beliefs en cognities veranderen