Waarnemen en Bewegen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Waarnemen en Bewegen Door Mind Map: Waarnemen en Bewegen

1. Reageren op je omgeving

1.1. Door middel van Prikkels en Impulsen

1.1.1. Prikkels

1.1.1.1. Zijn: Dingen waar je aandacht aan vraagt

1.1.2. Impusen

1.1.2.1. Is: Plotseling iets gaan doen/denken

2. Zenuwstelsel

2.1. Zenuwcellen

2.1.1. Gevoelszenuw, Schakelcel en Bewegingscel.

2.2. Impuls via hersenen

2.2.1. zintuig → gevoelszenuwcellen → ruggenmerg/hersenstam → hersenen → ruggenmerg/hersenstam → bewegingszenuwcellen → spieren/klieren

2.3. Impuls via ruggenmerg

2.3.1. zintuig → gevoelszenuwcellen → ruggenmerg/hersenstam → bewegingszenuwcellen → spieren/klieren

3. Zintuigcellen in de huid

3.1. Tastzintuig

3.1.1. Geeft informatie als je iets aanraakt.

3.2. Pijnzintuig

3.2.1. Waarschuwt als je pijn hebt.

3.3. Drukzintuig

3.3.1. Informatie over de breekbaarheid als je iets oppakt.

3.4. Koudezintuig

3.4.1. Waarschuwt als het koud word

3.5. Warmtezintuig

3.5.1. Waarschuwt als het warm word

4. Neus en tong

4.1. Reukzintuig

4.1.1. Neus 2 neusholtes daartussen neustussenschot

4.2. Smaakzintuig

4.2.1. Ligt op tong

5. Oor

5.1. Onderdelen

5.1.1. Oorschelp

5.1.2. Gehoorgang

5.1.3. Hamer

5.1.4. Trommelvlies

5.1.5. Trommelholte

5.1.6. Aambeeld

5.1.7. Stijgbeugel

5.1.8. Vlies (Venster)

5.1.9. Buis van Eugstachius

5.1.10. Evenwichtsgenuw

5.1.11. Slakkenhuis

5.1.12. Gehoorszenuw

6. Oog (Onderdelen en functies)

6.1. Onderdelen

6.1.1. Netvlies

6.1.2. Gele vlek

6.1.3. Vaatvlies

6.1.4. Glasachtig lichaam

6.1.5. Harde oogrok

6.1.6. Lens

6.1.7. Iris met pupil

6.1.8. Hoornvlies

6.1.9. Kringspiertje

6.1.10. Blinde vlek

7. Oog (Pupilreflex)

7.1. Pupil is gat in de Iris

7.2. Met pupil de hoeveelheid licht die op netvlies valt

8. Oog (Accommodatie)

8.1. ??????

9. Oog (Netvlies)

9.1. Staafjes

9.1.1. Contrasten, Zwart-Wit

9.2. Kegeltjes

9.2.1. Kleur, Minder gevoelig

10. Oog (Bijziend en verziend)

10.1. Bijziend

10.1.1. Dichtbij scherp zien, veraf niet scherp.

10.2. Verziend

10.2.1. Veraf scherp zien, dichtbij niet scherp