Hoofdstuk 5: sociale beïnvloeding

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoofdstuk 5: sociale beïnvloeding Door Mind Map: Hoofdstuk 5: sociale beïnvloeding

1. conformiteit

1.1. de klassieke studies

1.1.1. Sherif: autokinetische effect

1.1.2. Ash

1.2. waarom conformeren we ons?

1.2.1. informationele invloed

1.2.2. normatieve invloed

1.2.3. private conformiteit

1.2.4. publieke conformiteit

1.3. meerderheidsinvloed

1.3.1. groepsgrootte: de macht van getallen

1.3.1.1. de wet van de afnemende opbrengsten

1.3.2. een medestander in oneindigheid

1.3.3. opvallendheid aan de normen

1.3.4. effecten van geslacht en cultuur

1.4. minderheidsinvloed

1.4.1. de macht van de stijl (consistente gedragsstijl)

1.4.1.1. consistentie

1.4.1.1.1. herhaling trekt de aandacht

1.4.1.1.2. dissidenten zijn niet van plan om van standpunt af te wijken

1.4.1.1.3. iemand die onpopulair standpunt in neemt, moet over uitstekende argumenten beschikken

1.4.1.2. eigenzinnigheidskrediet

1.5. differentiële of unimodale procesmodellen

2. automatische sociale beïnvloeding

2.1. kameleoneffect

3. instemmen

3.1. redenen geven

3.2. 'stel je eens voor'

3.3. de wederkerigheidsvorm

3.3.1. negatief

3.3.2. positief

3.3.3. crediteurs

3.4. tweestappeninstemmingstechnieken

3.4.1. de voet tussen de deur

3.4.2. zodra de bal aan het rollen is

3.4.3. deur tegen de neus

3.4.4. het is nog niet klaar, hoor!

3.5. assertiviteit

4. gehoorzaamheid

4.1. Milgrams onderzoek: krachtlijnen van vernietigende gehoorzaamheid

4.1.1. verklaringen extreme gedrag

4.1.1.1. het gehoorzame individu

4.1.1.2. de autoriteit

4.1.1.3. het slachtoffer

4.1.1.4. de procedure

4.2. Milgram in de 21ste eeuw

4.3. verzet